Toelatingsbeleid

Toelatingsbeleid
Om te bepalen of het mogelijk is om uw kind in te schrijven, letten wij met name op de volgende criteria.

· Uw kind dient zindelijk te zijn. Dit betekent niet dat met name jonge leerlingen nooit een 'ongelukje' kunnen hebben.

· Er dient in de groepen voldoende ruimte (opnamecapaciteit) te zijn. Daarbij bedoelen wij niet alleen de fysieke ruimte; ook de 'begeleidingsruimte' in de klas is een medebepalende factor.

· Bij het bieden van verzorgende ondersteuning aan een kind dienen de Arbo- richtlijnen voor het schoolpersoneel in acht te worden genomen.

· Ten aanzien van de opvang van het kind dient onze school over voldoende specifieke deskundigheid te beschikken om adequate en passende begeleiding/ondersteuning te kunnen bieden.

Vanzelfsprekend bespreken we iedere aanmelding zorgvuldig met de ouders en eventuele deskundigen. Uiteindelijk neemt de directeur een beslissing omtrent de haalbaarheid van de plaatsing van de leerlingen bij ons op school. Is de beslissing onverhoopt negatief dan zal tevens contact worden gezocht met het schoolbestuur OPSPOOR. In nauw overleg met u als ouder zal er gezamenlijk naar een school met een beter passend aanbod worden gezocht.

Ouders aan het woord