Partners

Obs De Nieuwe Wereld werkt samen met diverse partners.

BSO DE BLOKHUT EN PEUTERSPEELZAAL HIAWATA
BSO De Blokhut is gevestigd bij basisschool de Nieuwe Wereld in Weidevenne, samen met peuteropvang Hiawatha. Zij bieden kleinschalige en gezellige buitenschoolse opvang. Ze organiseren vele leuke activiteiten en we maken ook gebruik van de gymzaal van De Nieuwe Wereld, dus kinderen hebben bij ons alle ruimte om te spelen. Toneelstukjes opvoeren, knutselen, het kan allemaal!
Voor meer informatie over naschoolse opvang  klikBSO De Blokhut

Peuterspeelzaal Hiawatha werkt volgens het vroeg- en voorschoolse educatieprogramma Uk & Puk. Om de ontwikkeling te stimuleren, behandelen ze thema's die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen. De eerste stapjes op het gebied van taal, rekenen en sociale vaardigheden komen allemaal aan bod.
Zij werken optimaal samen met de leerkrachten van de onderbouw. Uw peuter komt als snel in contact met de leerkrachten en kinderen van de basisschool. Dat verkleint de 'grote' stap naar het basisonderwijs.
Voor meer informatie over de peuterspeelzaal klik: Peuterspeelzaal Hiawata


SPURD
Spurd is een organisatie die zich inzet voor het bevorderen van bewegen en sport. Spurd levert ons vakleerkrachten gymnastiek en verzorgt daarnaast clinics van verschillende sporten, tijdens de gymlessen. SPURD organiseert ook veel naschoolse activiteiten in de wijk en in schoolvakanties.
Voor meer informatie klik: Spurd


CULTUURHUIS WHERELANT
Wherelant verzorgt op donderdagmiddag een naschools aanbod in ons Kunstlab o.l.v. een kunstenares waar kinderen voor kunnen inschrijven.
Voor meer informatie klik: Wherelant

 

MUZIEKSCHOOL WATERLAND
Muziekschool Waterland verzorgt het hele schooljaar instrumentale lessen voor de leerlingen in leerjaar 5.
Voor meer informatie klik: Muziekschool 

Leerlingen aan het woord

"Er zijn hele goede juffen en meesters die je ook vertrouwen en ze geven heel goed les, vooral mijn juffen".

"Goeie ideeën voor het werk, goede uitleg, het thema, bijna alles van deze school". "Het is een gezellige en leerzame school".