Waarom kiezen voor De Nieuwe Wereld?

Waar zijn we trots op
Onze visie op onderwijs en wat we als onze schoolmissie zien komen tot uiting in onze kernwaarden. Deze dragen we uit in ons handelen en maken we zichtbaar en voelbaar binnen de school.
We onderzoeken regelmatig hoe leerlingen, ouders en collega's onze school ervaren. Zij houden ons een spiegel voor zodat we onszelf gericht kunnen blijven verbeteren.

Hieronder laten we graag lezen wat ouders en leerlingen o.a. vinden en wat zij in onze school waarderen:

"Er zijn hele goede juffen en meesters en die kan je ook vertrouwen en ze geven heel goed les vooral mijn juffen"
"Het is gezellig in de klas en we leren respect hebben voor elkaar"


De veiligheidsbeleving van leerlingen op school is goed en de waardering voor
het schoolklimaat is de afgelopen jaren nog verder gegroeid. Ouders zien en onderschrijven dit:

"De sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is.' De normen en waarden die worden uitgedragen".

"De leerkrachten kennen ons kind bijna net zo goed als wijzelf. Kunnen altijd terecht voor vragen".

Ouders waarderen daarnaast de manier waarop leerkrachten de leerlingen pedagogisch en didactisch begeleiden.

"Het werken met verschillende thema's en op verschillende manieren leren onderzoeken. Zo kan een kind toch op zijn eigen manier een tempo werken".

"De leerkrachten zijn over het algemeen erg goed: de begeleiding van mijn kind en het contact daarover met de leerkracht en interne begeleider is goed. Saamhorigheidsgevoel tussen de verschillende klassen is erg groot; groep 8 leerlingen begeleiden groep 3 en 4 kinderen. Kinderen worden serieus genomen en er wordt naar hen geluisterd- Vreedzame school!".

Onze leerlingen vinden dat het ICT aanbod bij ons op school goed is en bijdraagt in het realiseren van een uitdagende leeromgeving. Ouders laten een positieve waardering zien voor de adequate ICT voorzieningen.

"Ik vind het goed aan de school dat we meer met chromebooks doen en leren met computers".
"Ze gaan mee met het digitale tijdperk, dat spreekt mijn kind erg aan. Het geeft leerlingen de ruimte om zich door te ontwikkelen".

We hanteren een continu rooster, dus kinderen blijven op school tussen de middag behalve op woensdag.  Ouders kijken zeer positief aan tegen de TMO (Tussen de Middagopvang) en leerlingen geven een groeiende waardering hiervoor aan:

"Wat ik goed vind aan de school is het continu rooster, erg prettig."

Leerlingen aan het woord

"Er zijn hele goede juffen en meesters die je ook vertrouwen en ze geven heel goed les, vooral mijn juffen".

"Goeie ideeën voor het werk, goede uitleg, het thema, bijna alles van deze school". "Het is een gezellige en leerzame school".