Nieuwsbrief 31 mei 2024

31-05-2024
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Het team van obs De Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend.
Aanmelden broertjes en zusjes
Heeft u kinderen die vóór juni 2025 4 jaar worden wilt u ze dan zo snel mogelijk aanmelden.
De kleutergroepen lopen snel vol voor aankomend schooljaar. Als u uw zoon of dochter nog niet heeft aangemeld wilt u dat dan per ommegaande doen. Dan kunnen we een plek in de groepen reserveren.
U kunt een aanmeldformulier bij de directie of administratie krijgen.

Stemlokaal op De Nieuwe Wereld op donderdag 6 juni 
Komende week zal bij de verkiezingen voor het Europese parlement in het piekgebouw (kunstlab) een stemlokaal zijn. 

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."