Nieuwsbrief 12 januari 2024

12-01-2024
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Het team van de nieuwe Wereld wenst u een goed weekend.
Inspectiebezoek in februari
Ons bestuur heeft deze maanden bezoek van de Inspectie van het Onderwijs.
In dat kader bezoeken zij een aantal scholen van onze stichting OPSPOOR. Dat kan zijn voor een kwaliteitsonderzoek of een verificatieonderzoek.
Onze school is uitgekozen voor een verificatieonderzoek en zal bezocht worden m.b.t. een aantal thema's. 
Dit gebeurt op 13 februari in de middag. In de bijlage vindt een brief van ons bestuur met een verdere toelichting over de aard van het onderzoek.
 

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."