Nieuwsbrief 16 november 2023

10-11-2023
Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Het team van de Nieuwe Wereld wenst u alvast een fijn weekend.
Jaarverslagen DNW
U kunt vanaf volgende week maandag het jaarverslag 2022-2023 van De Nieuwe Wereld inzien in het ouderportaal. Het betreft zowel het Onderwijskundig jaarverslag als de verslagen van Medezeggenschapsraad (MR) en Oudervereniging (OV) en de financiële verslagen van OV en TMO.
Op woensdagavond 29 november is tussen 19.30 en 20.30u de gelegenheid om vragen te stellen aan de voorzitters van de MR, de OV, de TMO-coördinator en directie naar aanleiding van de verslagen. U kunt zich daarvoor aanmelden via directie.obsdenieuwewereld@opspoor.nl.
tmp_20231110_1413465547811756979435601.jpg
Nieuwe voorleeskampioen! Op vrijdag 10 november vond de voorleeswedstrijd plaats bij ons op school. 
Zes kinderen uit de groepen 7 en 8 streden om de titel voorleeskampioen. Deze 6 kinderen hadden eerst in de klas meegedaan en waren door hun klasgenoten gekozen om door te gaan. 
Nadat alle kinderen hun stukje hadden voorgelezen kwam de jury met een winnaar. Zij hebben Patrick uit groep 7 uitgeroepen tot voorleeskampioen van de Nieuwe Wereld. Patrick zal begin 2024 ons gaan vertegenwoordigen in de bibliotheek. Zet hem op, Patrick! 
Stembureau op school
Woensdag 22 november a.s. zal er in school op de grote prairie een stemlokaal zijn voor de kiezingen. U kunt dus op school uw stem uitbrengen.

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."