Nieuwsbrief 2 november 2023

30-10-2023
Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Het team van de Nieuwe Wereld wenst u alvast een fijn weekend.
Schoolplein
U heeft waarschijnlijk gezien dat een deel van het schoolplein open ligt. Hier wordt een 'honderdveld'  gerealiseerd waar straks (reken)spellen gedaan kunnen worden. In de vakantie is hiermee een begin gemaakt met de bedoeling dat dit ook klaar zou zijn. Echter hebben de weersomstandigheden voor uitstel gezorgd. Bij enkele dagen droog weer zal het 'honderdveld' zal snel mogelijk gerealiseerd worden.

Regels voor de gymles
Afgelopen weken signaleren wij en de vakleerkracht gym, dat leerlingen vaak met de verkeerde kleding, schoenen etc. de zaal binnen komen.
Ook worden er vaak sieraden gedragen o.a. armbandjes die niet af kunnen en te grote oorbellen. Dit zorgt voor onveilige situaties.
Graag uw aandacht  en medewerking voor onderstaande:
Afbeelding met tekst, schermopname, document, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving
NB: 3 Gymkleding geldt niet voor de groepen 1-2.

MR vergadering

Donderdag 9 november is er weer een MR vergadering. De agenda vindt u in het ouderportaal.

Kledinginzameling(herh.)
Deze week is er weer kledinginzameling. Heeft u nog kleding die uw weg wilt doen? Lever het in op DNW. Het kan nog  tot vrijdag 3 november.
zie flyer.
Zien drinken, doet drinken: ouders als voorbeeld
Uit onderzoek blijkt dat kinderen al vanaf hun 2e jaar leren over alcohol. Vanaf het 4e jaar beginnen kinderen te onthouden wanneer hun ouders drinken. Ook merken ze dat het gedrag van hun ouders verandert, als ze hebben gedronken. Vanaf hun 6e jaar hebben kinderen positieve verwachtingen over de invloed van alcohol. Denk daarbij bijvoorbeeld aan “papa en mama zijn gezelliger als ze wat gedronken hebben”. 
Veel kinderen, die hun ouders zien drinken, gaan daardoor positiever denken over alcohol dan kinderen die hun ouders niet zien drinken. Dit vergroot de kans dat deze kinderen op jonge leeftijd gaan drinken en later te veel gaan drinken. Kortom: zien drinken, doet drinken.

De campagne ‘Zien drinken, doet drinken’, die 6 november start, is in het leven geroepen om ouders hier bewust van te maken. Meer weten over de campagne of over de invloed van het zien van alcoholgebruik in de sociale omgeving op het drinkgedrag van kinderen en jongeren? Kijk dan op www.ziendrinkendoetdrinken.nl

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."