Nieuwsbrief 6 oktober 2023

02-10-2023
Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Het team van de Nieuwe Wereld wenst u alvast een fijn weekend.
Studiedag 11 oktober
Woensdag a.s. heeft het team weer een studiedag. De kinderen zijn die dag vrij.

Ouderavond Social Media
Donderdag 16 november aanstaande organiseren OPSPOOR en CPOW in samenwerking met Social Media Wijs een
ouderavond over het thema opvoeden in het digitale tijdperk.
Tijdens de ouderavond wordt stilgestaan bij de kansen en bedreigingen die internet en sociale media uw kinderen brengen. Met elkaar wordt gesproken over de uitdagingen waar ouders dagelijks mee worstelen, zoals beeldschermtijd, online veiligheid en -verleidingen. De resultaten uit de laatste onderzoeken worden gedeeld en er worden handige tips gegeven om de mediaopvoeding thuis vorm te geven!
Programma
19:00 - 19:30 Inloop - koffie en thee
19:30 - 21:00 Ouderavond opvoeden in het digitale tijdperk
Schrijf u op tijd in.
zie bijlage

Ouders aan het woord