Nieuwsbrief 28 september 2023

28-09-2023
Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Het team van de Nieuwe Wereld wenst u alvast een fijn weekend.
Oudergesprekken
Komende week zijn de voortgangsgesprekken. u heeft hiervoor een uitnodiging gekregen van de leerkracht van uw kind.
Bij dit gesprek kunt u nader kennismaken met de (nieuwe) leerkracht van uw kind. U bent dan in de gelegenheid zaken te bespreken die u van belang acht dit schooljaar voor de begeleiding van uw kind. De leerkracht zal ook zijn/haar bevindingen tot nu toe met u kunnen delen en de wederzijdse verwachtingen afstemmen. Tevens zullen we u vragen om de leerling gegevens zoals we die in ons systeem hebben staan te controleren en eventueel aan te vullen.
We verwachten u allemaal te zien komende week.
Kinderpostzegels
De leerlingen van groep 8 zijn woensdag begonnen met de kinderpostzegelactie. Zij doen hun best om veel geld op te halen voor het goede doel: kinderen helpen die in armoede opgroeien, geen veilig thuis hebben, niemand hebben om op terug te vallen of eenzaam zijn
Heeft u nog geen kinderen aan de deur gehad, geef even een seintje aan school dan komen er vast nog leerlingen bij u langs.
 
MQ-scan
De leerlingen van groep 4 en de leerlingen die afgelopen halfjaar zijn ingestroomd hebben deze week een brief meegekregen met uitleg en toestemming voor deelname van deze motorische scan. Wilt u zo vriendelijk zijn deze komende week, uiterlijk vrijdag 6-10 in te leveren?
Studiedag 11 oktober
Op woensdag 11 oktober a.s. is er een studiedag voor het team. De kinderen zijn deze dag vrij.
TMO Voor de zomervakantie heeft u een factuur voor de TMO ontvangen als u wilt afkopen. Als deze nog niet betaald is, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen? Alvast bedankt.
Belijning op het schoolplein
In de herfstvakantie zal er belijning op het schoolplein worden aangebracht. Hiermee kunnen de spelen van Beweegwijs makkelijker worden uitgezet en er komt op het kleuterplein een verkeersplein.
Voorstellen nieuw Schoolmaatschappelijk werk.

Beste ouders en kinderen, 

Graag stel ik mij even voor;  mijn naam is Gitty Groot. Dit schooljaar ben ik gestart bij Clup Welzijn als schoolmaatschappelijk werker op alle basisscholen in de Weidevenne. 
Ik werk in het wijkteam samen met collega’s die er voor alle inwoners in de Weidevenne zijn. Denk aan: maatschappelijk werkers, sociale raadslieden, jeugd-  en jongerenwerkers. 

U kunt contact met mij opnemen als er vragen zijn over uw zoon, dochter of thuissituatie. Samen kunnen we kijken wat er nodig is. Mijn collega’s en ik kunnen u ook helpen bij onder andere de aanvraag voor het Jeugdfonds, activiteiten voor uw kind of uzelf, de energietoeslag, MeerDoen etcetera. 

Als u mij niet treft op school kunt u mij bellen of of een whatsapp bericht sturen naar: 0643584589 of een email sturen naar g.groot@clup.nl 

Met vriendelijke groet,
Gitty


 

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."