Nieuwsbrief 7 juni 2023

07-07-2023
Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Het team van de Nieuwe Wereld wenst u een fijn weekend.
Rapporten en gesprekken
Afgelopen dinsdag 4 juli zijn de rapporten meegegaan met de kinderen. Dezelfde dag gingen de uitnodigingen voor de oudergesprekken uit. De gesprekken zijn op wederzijds verzoek. Als u geen uitnodiging heeft ontvangen voor een gesprek heeft de leerkracht geen bespreekpunten. (zie ook de nieuwsbrief van vorige week)
Komende week  van 10 juli zijn de oudergesprekken.
TMO
De brieven met informatie over de TMO (facturen en roosters) voor komend schooljaar zijn meegegeven in het rapport. Graag even aandacht hiervoor.
Kennismakingsmiddag 13 juli (herh.)
Op donderdag 13 juli a.s. is de kennismakingsmiddag. De (nieuwe)kinderen zullen dan in de samenstelling voor komend schooljaar met elkaar en de leerkrachten kennis kunnen maken.
Out of school
Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor het Out of school programma deze zomer.(zie bijlage)
Voor de ouders die zich al hebben aangemeld: De mail met de betaling voor Out of School is eruit.
Als er vragen zijn kunt u mailen naar outofschool@opspoor.nl .
 

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."