Nieuwsbrief 25 mei 2023

24-05-2023
Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Het team van de Nieuwe Wereld wenst u een fijn Pinksterweekend.
Pinksterweekend
We gaan opnieuw een lang weekend tegemoet. Maandag is 2e Pinksterdag en zijn de kinderen vrij. We zien elkaar dus weer op dinsdag 30 mei.
MR-verkiezingen
Inmiddels zijn er al veel stembiljetten binnengekomen. U kunt via het stembiljet uw stem (anoniem) kenbaar maken.
De stembus staat in de grote hal van school.
Het uitbrengen van uw stem kan nog tot uiterlijk donderdag 1 juni 15.00u.
De verkiezingscommissie zal daarna bekend maken wie als ouderlid volgend jaar zal aansluiten bij de Medezeggenschapsraad. 
Stichting Samen

Sociaal wijkteam

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."