Nieuwsbrief 30 maart 2023

27-03-2023
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs de Nieuwe Wereld.
Het team van de Nieuwe Wereld wenst u alvast een goed weekend toe.
Maandag 3 april beperkte parkeergelegenheid
In verband met de de komst van de bus voor het schoolreisje van de groepen 1 t/m 3 en de informatiecontainer van het verzetsmuseum voor de groepen 7 en 8 is de parkeergelegenheid rond school maandag a.s. beperkt. Houdt u hier a.u.b. rekening mee en parkeer elders in de wijk of kom op de fiets of lopend.

Uitnodiging Paasontbijt 2023.jpg

Vrijdag 7 april Goede vrijdag - studiedag
Vrijdag 7 april is het goede vrijdag. Dit is een vrije dag voor de leerlingen en een studiedag voor de leerkrachten

SCHOOLFOTOGRAAF
Op donderdag 13 april komt de schoolfotograaf.
Er worden portretfoto's en een groepsfoto gemaakt.
Dit gebeurt onder schooltijd.
Ook de broer/zus foto's worden onder schooltijd gemaakt.
Tip van de fotograaf is om liever geen zwarte (boven) kleding te dragen.

Juffen & meesters verjaardag vrijdag 14 april.
thumbnail_image0.jpg

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."