Nieuwsbrief 16 maart 2023

16-03-2023
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs de Nieuwe Wereld.
Het team van de Nieuwe Wereld wenst u alvast een goed weekend toe.
MR vergadering
De MR vergadert weer op 29 maart 2023. U vindt de agenda in de boekenkast in het ouderportaal.
MediaUkkie dagen .In de week van 24 t/m 31 maart wordt er aandacht gevraagd voor mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 t/m 6 jaar.
Het thema van de Media Ukkie dagen is “Balans: bewegen met media” Er is dit jaar aandacht voor de juiste balans tussen mediagebruik en andere activiteiten tussen stilzitten en actief bezig zijn. 
Op 28 maart wordt er een webinar georganiseerd voor ouders (en opvoeders), van 20 uur tot 21 uur.
Deelname aan dit webinar kan via de rechtstreekse link naar het webinar (webinar gaat via Teams).Voor ouders is er een webpagina waarin veel tips en ideeën te vinden zijn omtrent bewegen met media (tips die ook geschikt voor ons als professional). 
Deze vind je hier https://www.mediaukkiedagen.nl/tips-bewegen-met-media/

Ouders aan het woord