Nieuwsbrief 9 maart 2023

09-03-2023
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs de Nieuwe Wereld.
Het team van de Nieuwe Wereld wenst u alvast een goed weekend toe.
Rapporten en gesprekken
Morgen krijgt uw kind zijn/haar rapport mee naar huis. Volgende week zijn dan de oudergesprekken waarvoor u een uitnodiging heeft gekregen.
( Dit geldt niet voor ouders van groep 8, die hebben al de adviesgesprekken gehad).
Vanaf groep 5 is de bedoeling dat de kinderen bij het gesprek aanwezig zijn.
We hebben het rapport vernieuwd en in de bijlage leest u de toelichting op het nieuwe rapport. Neemt u even de tijd om het te lezen, dat zal verheldering geven bij het doornemen van het rapport.
Ontruimingsoefening
Afgelopen dinsdag hebben we een ontruimingsoefening gehouden met de hele school. We doen dat regelmatig (2x per jaar) om voorbereid te zijn om bij calamiteiten op een vlotte georganiseerde manier de school snel en veilig te kunnen ontruimen. 
De ontruiming van afgelopen dinsdag verliep weer geordend en was in ongeveer 4 minuten gebeurd.. Kleine verbeterpuntjes die uit evaluatie komen nemen we weer mee voor ons ontruimingsplan.
Achterban bijeenkomst GMR OPSPOOR(herh.)
Op 14 maart houdt de GMR van OPSPOOR een achterban bijeenkomst voor alle medewerkers en ouders van OPSPOOR scholen. De avond is gevuld  met kennissessies en workshops. (zie flyer).


 

Ouders aan het woord