Nieuwsbrief 16 februari 2023

16-02-2023
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs de Nieuwe Wereld.
Het team van de Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend toe.
Studiedagen
Woensdag 22, donderdag 23 en vrijdag 24 februari zijn studiedagen. Deze dagen zijn de kinderen vrij.
De week daarna is het voorjaarsvakantie.
Filmopnamen op DNW
Onze stichting OPSPOOR heeft  'Basisschool in Beeld' in de arm genomen om scholen te promoten en nieuwe collega’s te gaan werven..
De filmopnames vinden bij ons op school plaats op 21 februari 2023.
Deze korte video zal op de website van de school en OPSPOOR worden geplaatst. Wij willen de video ook graag verspreiden op de eventuele social media-kanalen van de school en OPSPOOR. Verder wordt beeldmateriaal gebruikt voor het sociale jaarverslag van OPSPOOR.
Het doel is om een positief beeld van te school te laten zien en iedereen enthousiast te maken voor het onderwijs.
We gaan zorgvuldig om met het beeldmateriaal en plaatsen geen beelden waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. Ook plaatsen we bij de video geen namen van leerlingen.
Vandaag is aan de kinderen een brief meegegeven. In deze brief vragen we uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind.
Wilt u deze brief per ommegaand retourneren maar uiterlijk maandag 20 februari 2023.

Actie voor Turkije en Syrië.

De verschrikkelijke ramp in Turkije en Syrië laat niemand onberoerd en leeft ook onder onze leerlingen. In de groepen is besproken dat het goed zou zijn om ook onze betrokkenheid en medeleven te tonen aan de mensen in het rampgebied.
Van de ideeën waarmee de kinderen zijn gekomen hebben we 2 activiteiten gekozen om geld in te zamelen:
 1. De kinderen gaan vanaf vandaag statiegeldflessen inzamelen*.
  Inzamelen kan op verschillende manieren:
 • Flessen worden naar school gebracht
 • De statiegeldbonnetjes worden op school ingeleverd
 • Flessen worden zelf ingeleverd, statiegeld wordt gedoneerd in box op school.
   
 1. Ook zal er op dinsdag 21 februari om 14.30u een kleedjesmarkt worden gehouden. Kinderen kunnen dan speelgoed, knuffels, boeken etc. verkopen en de opbrengst na afloop doneren aan de slachtoffers.

  We hopen dat u de kinderen wilt ondersteunen bij deze actie en ook de kleedjesmarkt op dinsdag 21 februari komt bezoeken.
De opbrengst zal dan worden gestort op giro 555 en ten goede komen aan de slachtoffers van de ramp.

*in principe alleen bij familie, vrienden en kennissen.
U kunt zelf met uw kind afspreken of ze in de wijk flessen mogen inzamelen. In dat geval kunnen ze op school een brief met uitleg van het doel en de bestemming krijgen.
Nieuw speelmateriaal
Vanuit een bijdrage van de MR, de TMO en school is er weer nieuw speelmateriaal aanschaft voor in de pauzes. Daarmee kunnen de kinderen zowel tijdens Beweegwijs als in de andere pauzes weer volop spelen en is voldoende variatie voor de kinderen om te kiezen. Elk jaar moet er materiaal worden vervangen maar dit jaar hebben we door de bijdrage van de MR extra materiaal kunnen aanschaffen.
 

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."