Nieuwsbrief 2 februari 2023

01-02-2023
Broertjes/zusjes nu aanmelden
Indien u kinderen heeft die aankomend schooljaar 4 jaar worden, wilt u die dan z.s.m. inschrijven. Op dit moment zijn we volop bezig met de formatie en het aantal groepen voor komend schooljaar. Door nu in te schrijven kunt u ervanuit gaan dat we een plekje hebben voor uw zoon/dochter. komend schooljaar.
Zelftesten
We signaleren de laatste week weer een toename van het aantal zieken. Naast de griep worden ook veel kinderen met corona ziekgemeld. Ook onder ons personeel zijn afgelopen week 2 collega’s met corona ziek geworden.
We willen u vragen om bij ziekte en klachten uw kind te testen op corona met een zelftest.
Door dit te doen kunt u voorkomen dat meer kinderen uit de groep ziek worden en ook de leerkracht. Wanneer de leerkracht corona krijgt kan hij/zij in ieder geval 5 dagen niet naar school.
In de huidige personeelssituatie met vrijwel geen vervanging heeft dit direct gevolgen voor uitval van lesdagen.
U kunt nog steeds zelftesten via school krijgen. Leerlingen vanaf groep 4 kunnen twee zelftesten mee naar huis nemen. We rekenen op uw medewerking.
 

Leerlingen aan het woord

Ik vind het fijn hoe de juf uitlegt en hoe je op school behandeld wordt en dat ze er alles aan doen dat je het leuk hebt op school".

"Je kan goed leren en er zijn leuke klassen en gewoon een leuke school".