Nieuwsbrief 20 januari 2023

20-01-2023
Beste ouders en verzorgers.
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Het team van de Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend toe.

Citotoetsen
Komende weken worden de Cito LOVS toetsen afgenomen.
Uw kinderen hoeven daar niets extra's voor te doen.  We adviseren wel toe te zien op rust en regelmaat en vragen geen afspraken voor kinderen onder schooltijd te maken. 
Voorleesdagen 
Op 25 januari start voor de onderbouw de Nationale Voorleesdagen en op 26 januari start de Nationale Poëzieweek. Omdat dit ook in de toetsweken valt besteden we daar passende aandacht aan.,  
Op vrijdagmiddag 27 januari  organiseren we een vossenjacht en leesactiviteiten in  wereldgroepen. 

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."