Nieuwsbrief 22 december 2022

22-12-2022
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.

Het team van de Nieuwe Wereld wenst u hele fijne feestdagen toe.
kerst 2.jpg
Start kerstvakantie
Vanavond genieten de kinderen en het team van het kerstdiner wat u met zijn allen heeft bereid. Wellicht blijft u  na het brengen nog even voor een praatje en drinkt u nog gezellig een drankje op het schoolplein.
Morgen gaat de school uit om 14.30u en start de kerstvakantie. We hopen iedereen gezond en uitgerust weer te zien op maandag 9 januari 2023.
Deze week zijn er weer mooie kerststukjes gemaakt op school. We willen de vader van Jayden Dael uit groep 6 bedanken voor het verzorgen van het groen.
Schilder in de school
In de kerstvakantie wordt een begin gemaakt met het schilderwerk in de school. De eerste 6 lokalen worden dan geschilderd. Komende maanden zal er steeds een deel van de school geschilderd worden.
Op tijd op school
We signaleren dat er kinderen regelmatig te laat op school komen. Een keertje te laat kan gebeuren maar wanneer dit regelmatig gebeurd is dit verstorend voor het onderwijsproces van de groep en uw kind. We verzoeken u dan ook uitdrukkelijk om ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op school is en zo bij de start gelijk kan deelnemen. We rekenen erop dat u na de kerstvakantie er scherper op zal toezien dat kinderen op tijd zijn. We zullen dat ook doen.
Geen honden meer op het schoolplein
We zien regelmatig ouders bij het brengen en halen met honden op het schoolplein. Hoe lief en gehoorzaam de hond ook is er blijven kinderen die bang zijn voor honden. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich veilig(blijven) voelen op het schoolplein.  In samenspraak met de MR hebben we daarom afgesproken dat honden niet meer op het schoolplein mogen. We verzoeken u daarom om honden niet mee te nemen of buiten het hekken te laten. Hartelijk dank voor uw medewerking.

kerst 1.jpg

Ouders aan het woord