Nieuwsbrief 29 september 2022

26-09-2022
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.

Het team van De Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend toe.

GI Ga Groen 
Woensdag 5 oktober is het zover, dan start de Kinderboekenweek. De Kinderboekenweek is een landelijk project van 10 dagen waarin de promotie van het kinderboek centraal staat.  

Op school gaan we hier natuurlijk ook mee aan de slag. Omdat het thema Gi Ga Groen is willen we u vragen om uw kind op deze woensdag iets groens (of iets waar groen in zit) aan te trekken. Tijdens deze dagen zullen wij het kinderboek ook centraal zetten en hiermee inzetten op leesplezier. Zo komt er natuurlijk weer een boekenmarkt, zullen we aan de slag gaan met het lievelingsboek van uw kind, doen we een speurtocht met boeken die met het thema te maken hebben en krijgen we bezoek van een echte schrijver/ schrijfster.  

Wist u dat als u in de week van woensdag 5 oktober tot en met zondag 16 oktober een kinderboek koopt voor 12,50 u er dan gratis het kinderboekenweekgeschenk bij krijgt? Het kinderboekenweekgeschenk van 2022 wordt gemaakt door Andy Griffiths en Terry Denton. Het tweetal werd bekend met de dolkomische serie De waanzinnige boomhut. Het is voor het eerst dat een buitenlands duo het geschenk maakt. 

 
Kleedjesmarkt 5 oktober
Op woensdag 5 oktober is er van 12.45-13.30 uur weer een kleedjesmarkt in de bak op het schoolplein. Op deze markt mogen boeken verkocht worden voor € 0,50 per stuk. De opbrengst mag je zelf houden.
Wat neem je mee? Een kleedje en kinderboeken die jij niet meer leest. Als het slecht weer is, zal de kleedjesmarkt op de Grote Prairie zijn.
Tijdens de markt is er een mogelijkheid om een hapje en drankje te kopen bij de Boek & Zopie.
Als je aan het eind boeken over hebt, kun je de boeken weer mee naar huis nemen of aan school doneren.
Spaar mee voor onze schoolbieb!
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’. Lezen is een feestje. Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de schoolbibliotheek te vullen met fijne boeken.
Zo werkt het Koop tijdens de Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober 2022) een boek bij de Bruna-winkel en lever het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen! Spaar je mee? Inleveren van de bon kan t/m 13 november bij de juf of meester. Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen. Alvast hartelijk dank!
Studiedag vrijdag 7 oktober
Op vrijdag 7 oktober is de OPSPOOR studiedag. Deze dag zijn alle kinderen van de OPSPOOR scholen vrij en zullen de meesters en juffen zich bezighouden met rekenen en het meerjarenbeleid van de stichting en de scholen.
Lunch en traktaties
We signaleren dat er bij de lunch die wordt meegeven aan de kinderen ook weer koek e.d. wordt meegegeven. 
Zoals u weet is de afspraak bij ons op school dat we geen koek(en) mee geven voor de lunch of kleine pauze. 
De lunch
Deze wordt voor of na de grote pauze gezamenlijk in de eigen groep genuttigd. De kinderen zorgen zelf voor voldoende eten en drinken. Snoepjes, koek, blikjes frisdrank, chips en nog meer van dat soort lekkernijen vinden wij niet bij de lunch passen. Wij adviseren voor het drinken voor uw kind water mee te geven in een goed sluitende beker of dopper.
Ook signaleren dat de traktaties op school
Gezond trakteren………………. dat kan!
Wij stellen het zeer op prijs wanneer u uw kind niet op snoep laat trakteren. Op school is een map aanwezig van de Jeugdgezondheidszorg met voorbeelden van diverse gezonde alternatieven. U kunt er naar vragen bij de groepsleerkracht van uw kind. Ook op het ouderportaal vindt u informatie. Houd de traktatie alstublieft beperkt tot 1. Indien de traktatie uit meerdere dingen bestaat is bij ons op school de afspraak een deel van de traktatie ’s middags bij het verlaten van de school met de leerlingen mee te geven naar huis. Niet ieder kind kan alles verdragen. Ook bij ons op school zijn kinderen die vanwege hun gezondheid een speciaal dieet volgen. De meeste ouders/verzorgers van die kinderen regelen zelf een vervangende traktatie voor hun kind in de klas. Toch is het wel heel attent als u ook rekening wilt houden met deze kinderen. De ouder/verzorger of de groepsleerkracht weet misschien een eenvoudige vervangende traktatie te noemen.
Zie onze Schoolgids bijlage


Covid 
Gelukkig is Covid wat naar de achtergrond verplaatst maar het is niet weg. Om ons heen krijgen we meer signalen van mensen die toch weer besmet worden en ziek worden. Gelukkig is dat vaak nog mild. Besmetting betekent echter wel altijd nog een tijdje in isolatie (thuisblijven etc.). Om Covid toch zo lang mogelijk buiten de deur te houden wijzen we u erop om toch zoveel mogelijk preventief te blijven handelen en de basismaatregelen te blijven hanteren:
Handen wassen met water en zeep, meerdere keren per dag voor ten minste 20 seconden;
• Hoesten/niezen in de elleboog;
• Blijf thuis bij klachten die passen bij COVID-
19 en doe een (zelf)test (kinderen/leerlingen die geen zelftest kunnen doen, ook niet met hulp van anderen, doen een PCR test);
• Zorg voor voldoende frisse lucht;
• Haal tijdig een vaccin, booster- of herhaalprik.
Ons bestuur heeft aan de hand van het sectorplan primair Onderwijs verdere kaders opgesteld in overleg met de GMR. Indien nodig zullen de maatregelen die hierin staan met u worden gecommuniceerd.
NB: Uw kind kan weer 2 zelftesten meenemen vanuit de klas om thuis te testen bij klachten.
Oudervereniging
In de brief die u heeft ontvangen van de oudervereniging i.v.m. de ouderbijdrage staat per ongeluk het verkeerde email adres van de oudervereniging.
Het juiste mail adres is:
ov.obsdenieuwewereld@opspoor.nl
Gevonden voorwerpen/kleding
1842e007-f8be-4438-9b9d-ec47cb84f482.jpg

Inmiddels is er weer een flinke hoeveelheid kleding en voorwerpen dat is blijven liggen op school en niet opgehaald.
Komende maandag en dinsdag zullen we het nog even op het podium neerleggen daarna gaat het naar Noppes. 
Er is een fietsje blijven staan afgelopen week
d6fec729-fb1f-4665-9ee4-31ccaf3dccaf.jpgd6fec729-fb1f-4665-9ee4-31ccaf3dccaf.jpg
U kunt informeren bij René onze conciërge.

Leerlingen aan het woord

"Er zijn hele goede juffen en meesters die je ook vertrouwen en ze geven heel goed les, vooral mijn juffen".

"Goeie ideeën voor het werk, goede uitleg, het thema, bijna alles van deze school". "Het is een gezellige en leerzame school".