Nieuwsbrief 15 september 2022

12-09-2022
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.

Het team van De Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend toe.
Vreedzame school opleiden mediatoren
Onze school is net als u voortdurend bezig met opvoeden. Wij doen dat vanuit de uitgangspunten van De Vreedzame School. De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een klimaat in school en klas waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van kinderen centraal staan. De school wordt een democratische gemeenschap waarin ook de kinderen een stem hebben, zich gezien en gehoord voelen en op een positieve manier met elkaar omgaan. Hierbij staat conflictoplossing centraal. Kinderen leren hoe je constructief met conflicten om kunt gaan. We stimuleren kinderen hun conflicten voor zover mogelijk zelfstandig op te lossen. Wanneer de kinderen het niet lukt om een conflict zelf op te lossen kunnen ze ondersteund worden door een mediator. Kinderen doen zo ervaring op met conflictbemiddeling met behulp van een derde, neutrale partij.
In de bijlage leest u meer over de inzet en het opleiden van een leerlingmediator.
Kunstatelier Wherelant (herh.)
Er start in september weer een kunstatelier van Wherelant.
Van 22 september tot en met 1 december, met uitzondering van de herfstvakantie.
 

Ouders aan het woord