Nieuwsbrief 9 september 2022

06-09-2022
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.

Het team van De Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend toe.
Nieuwsbrief op donderdag
De nieuwsbrief wordt met ingang van volgende week voortaan op donderdag verstuurd.
Schoolplein
Deze week zijn de werkzaamheden aan het schoolplein afgerond. Er moeten nog wat kleine werkzaamheden worden uitgevoerd en het groen wordt over enkele weken nog aangeplant maar de kinderen kunnen vanaf volgende week volop gebruikmaken van onze nieuwe en mooie schoolplein. In oktober volgt nog een feestelijke opening, de datum wordt binnenkort bekend gemaakt.
NB: Het hekwerk beschikt over een kindveilige draaiknop. Mocht u voor het hek staan en naar binnen willen dan dient u alle 3 palletjes in te drukken en dan de knop te draaien. 
Bestemming oud meubilair

Onze oude afgeschreven schoolmeubilair heeft een goede bestemming gekregen. In de eerste vakantieweek is het meubilair opgehaald en verscheept per grote zeecontainer naar Marokko. Daar is een school opgericht voor kinderen: de Erasmus International school. Zij knappen de meubels op en richten de lokalen er mee in. Zij lieten weten heel blij te zijn met de meubels.
Publieksverslag OPSPOOR logo OPSPOOR.JPG
Ons bestuur OPSPOOR heeft een publieksverslag uitgegeven over 2021.
U kunt het vinden op: Publieksverslag-2021.pdf (opspoor.nl)
Kunstatelier Wherelant
Er start in september weer een kunstatelier van Wherelant.
Van 22 september tot en met 1 december, met uitzondering van de herfstvakantie.
Zie de flyer in de bijlage.

Muziekschool Waterland
Ook dit schooljaar bieden Muziekschool Waterland en Muziekles Waterland weer volop mogelijkheden voor leerlingen om hun muzikaal talent te ontdekken en te ontplooien. De lessen sluiten aan op de muzieklessen van de Muziekschool op school..
In de bijlagen vindt u meer informatie. Er is een bericht voor ouders van leerlingen uit groepen 1-4, 5 en 6-7

Leerlingen aan het woord

Ik vind het fijn hoe de juf uitlegt en hoe je op school behandeld wordt en dat ze er alles aan doen dat je het leuk hebt op school".

"Je kan goed leren en er zijn leuke klassen en gewoon een leuke school".