Nieuwsbrief 26 augustus 2022

26-08-2022
Beste ouders en verzorgers,

Wij hopen dat u een fijne zomervakantie heeft gehad en zien ernaar uit om de kinderen maandag weer te verwelkomen. Hopelijk is iedereen weer lekker uitgerust en vol energie. We verheugen ons op weer een mooi, interessant en betekenisvol schooljaar.
Nog een heel fijn weekend en tot maandag 29 augustus !
Team obs De Nieuwe Wereld
Schoolplein
Er is hard gewerkt afgelopen weken aan het schoolplein maar helaas is het nog niet af.
De toestellen waren niet op tijd klaar maar zullen komende week geïnstalleerd worden evenals het kunstgras. Maandag a.s. zal ook het hekwerk worden vervangen.
Al met al zal komende week verder gewerkt worden aan het schoolplein en dat betekent dat we daar rekening mee moeten houden.
-Kinderen zullen op bepaalde plekken nog niet kunnen spelen. Dat zal worden afgezet door de werklui.
-Er staan geen fietsrekken meer op het schoolplein. Wel zijn er naast het Piekgebouw fietsrekken bijgeplaatst.  
  Fietsen zijn dus ook niet langer meer toegestaan op het schoolplein.
-Houdt u a.u.b. ook met parkeren rekening dat er op dit moment minder parkeergelegenheid is.
NB: In verband met de warmte en droogte zal het groen in oktober worden aangeplant.
Informatieavond 
In plaats van de oude informatieavond, houden we in de eerste schoolweek inloopmiddagen waarop ouders informeel kunnen binnenlopen en kunt u kennismaken en contact hebben met de leerkracht. Daarnaast ontvangt u schriftelijke, specifieke informatie over de groep van de leerkracht van uw kind. De leerkracht zal u via het ouderportaal hier verder over inlichten.
Nieuw meubilair
De groepen zijn ingericht met nieuw schoolmeubilair. Nog niet alles is binnen maar op de inloopmiddagen kunt u het nieuwe meubilair in iedereen geval bekijken. Wij zijn er blij mee.
 

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."