Nieuwsbrief 13 mei 2022

13-05-2022
Beste ouder(s) en verzorger(s),

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.

Het team van de Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend.
Aantal groepen en verdeling 2022-2023
Wij zijn al enige tijd bezig met de formatie en de groepen voor komend schooljaar.
Zoals het er nu uit zal gaan zien zullen we starten met 10 groepen: 2 groepen 1-2, een groep 3, twee groepen 4 , een groep, een groep 6, twee groepen 7 en een groep 8. 
Over de definitieve indeling zullen we later informeren.
Uiteraard zijn we ook druk bezig om de bezetting van de groepen voor komend schooljaar rond te krijgen. Gezien het vertrek van enkele leerkrachten is het in deze tijd extra lastig. Mocht u in uw netwerk nog leerkrachten kennen wilt u ze dan attent maken op onze vacatures
Vervanging bij ziekte, helpt u mee?
Hoewel we proberen bij ziekte van teamleden dat zo goed mogelijk op te vangen lukt het steeds minder goed en hebben we afgelopen schooljaar toch enkele keren een groep naar huis moeten sturen. Met het groeiend lerarentekort zal het de komende jaren er niet beter op worden.  We zijn daarom op zoek naar oplossingen voor dit soort situaties. U kan helpen. Wellicht heeft u een onderwijsbevoegdheid en bent u bereid om wel eens een dagje in te vallen. Of misschien kent u iemand. Het zou heel fijn zijn als u dat aangeeft. Meld u aan bij directie.obsdenieuwewereld@opspoor.nl .
Daarmee kunnen we samen zorgen dat we het onderwijs zo goed mogelijk blijven continueren voor de kinderen.
Afscheid van teamleden
Aan het einde van het schooljaar nemen we helaas afscheid van juf Richelle en juf Anouk.
Juf Anouk wil graag een nieuwe uitdaging aangaan op een andere school. Juf Richelle gaat zich komend schooljaar op haar gezin richten en zal niet voor een groep staan.
Beweegwijs
Afgelopen dinsdag is de start geweest van Beweegwijs. Onder leiding van Machiel van der Wolf en Daan Holkamp hebben 5 groepen in de ochtend instructie gehad over de verschillende spelen die waren uitgezet. Tijdens de ochtend en de TMO hebben alle kinderen enthousiast mee kunnen doen.
Sommige spelen waren zo'n succes dat ze andere dagen ook opnieuw werden gespeeld door de kinderen. Volgende week krijgen de 5 andere groepen spelinstructies. 
Kunstatelier
Het Kunstatelier van Wherelant is afgelopen donderdagmiddag van start gegaan voor een korte periode t/m 23 juni.

Leerlingen aan het woord

"Er zijn hele goede juffen en meesters die je ook vertrouwen en ze geven heel goed les, vooral mijn juffen".

"Goeie ideeën voor het werk, goede uitleg, het thema, bijna alles van deze school". "Het is een gezellige en leerzame school".