Extra bericht

30-03-2022
Beste ouders en verzorgers,
Beste ouders en verzorgers,

Vorige week meldden we u dat we dit jaar rondom Pasen allerlei leuke en verbindende activiteiten, maar geen paasontbijt organiseren. Dit heeft veel reacties opgeleverd. Daaruit hebben we begrepen dat de intentie die we hebben, namelijk juist gezamenlijke verbondenheid bevorderen door activiteiten te organiseren waar we allemaal aan mee kunnen doen, niet goed is overgekomen.
Omdat wij het belangrijk vinden om te luisteren naar ouders, hebben we daarom gesprekken gevoerd met zowel ouders, als de vertegenwoordigers in de MR.
Vanuit die gesprekken is naar voren gekomen dat veel ouders het gebaar kunnen waarderen, maar dat het wegvallen van het paasontbijt niet de juiste beslissing is geweest. Het paasontbijt zal dus gewoon doorgaan.

Als school staan we nog steeds achter de intentie om activiteiten zo te organiseren dat alle kinderen hieraan mee kunnen doen, ongeacht culturele of religieuze achtergrond.

We blijven in gesprek over hoe we invulling blijven geven aan dit soort verbindende activiteiten waarbij we niemand willen uitsluiten en zullen dat met de MR afstemmen.
Namens het team en de MR van
Obs De Nieuwe Wereld
 

Leerlingen aan het woord

Ik vind het fijn hoe de juf uitlegt en hoe je op school behandeld wordt en dat ze er alles aan doen dat je het leuk hebt op school".

"Je kan goed leren en er zijn leuke klassen en gewoon een leuke school".