Nieuwsbrief 11 maart 2022

07-03-2022
Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Het team van de Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend.
Corona
De maatregelen zijn vrijwel helemaal opgeheven maar dat corona nog niet weg is ervaren we nog volop.
Niet alleen krijgen we nog bijna dagelijks meldingen van positieve leerlingen binnen maar deze week zijn er opnieuw 4 collega's positief getest, waarvan 3 leerkrachten en een intern begeleider. Dit gaat vaak nog wel gepaard met dusdanige klachten dat er ook niet vanuit huis, online onderwijs kan worden verzorgd. U begrijpt dat dit nog steeds bezettingsproblemen oplevert omdat er gewoon geen invallers beschikbaar zijn.
Wij doen ons best om dit zo goed mogelijk op te vangen maar dat lukt niet in alle gevallen. Bovendien betekent opvangen door een onderwijsassistent of verdelen van de groep wel wat voor het onderwijsproces.
Wij rekenen op uw begrip voor deze situaties.
Beweegwijs
We hebben u al eerder geïnformeerd dat we binnenkort gaan starten, om het programma Beweegwijs in de TMO pauzes aan te bieden aan de kinderen.
Beweegwijs biedt kinderen een gevarieerd aanbod van spelen en bewegen. Dit is facultatief en geeft kinderen steeds nieuwe ideeën voor spel en voor kinderen die minder makkelijk tot spel komen meer structuur en veiligheid. Daarbij maken ze gebruik van kleurzones, die staan voor verschillende soorten bewegen en spel.
Komende weken krijgt het team en de de TMO-coördinatoren uitleg over het programma. Bij de invoering, die 2 jaar gaat duren,  krijgen we ondersteuning vanuit de organisatie Beweegwijs en van Spurd.
Ouders die bij de TMO zijn ingeroosterd zullen uitleg krijgen hoe een activiteit (mede) te begeleiden.
Zones.JPG
Nieuw rapport en gesprekkencyclus

We zijn bezig met een herziening van ons rapport en de gesprekscyclus. Graag ontvangen we van u informatie over hoe u het rapport en de oudergesprekken ervaart zodat we dat mee kunnen nemen in de ontwikkeling van een nieuw rapport en de manier waarop we de oudergesprekken organiseren. De vragen nemen ongeveer 5 minuten in beslag.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking namens het team van obs De Nieuwe Wereld. Klik hier voor de vragen.
Juf Anouk
Het gaat langzaam aan wat beter met juf Anouk. Volgende week gaat zij starten met re-integreren en zal zij een paar uurtjes per week op school aanwezig zijn. 

Leerlingen aan het woord

Ik vind het fijn hoe de juf uitlegt en hoe je op school behandeld wordt en dat ze er alles aan doen dat je het leuk hebt op school".

"Je kan goed leren en er zijn leuke klassen en gewoon een leuke school".