Nieuwsbrief 4 februari 2022

04-02-2022
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.

Het team van de Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend.
Studiedagen 16 t/m 18 februari
Op 16 t/m 18 februari zijn voorafgaand op de voorjaarsvakantie studiedagen.
De studiedagen worden gebruikt voor analyse van de resultaten en het opstellen van plannen. Juist in deze onrustige periode is het belangrijk om het onderwijsaanbod goed te kunnen afstemmen op de onderwijsbehoefte van de kinderen. Daarnaast wordt gewerkt aan verdere verbetering van ons leesonderwijs, optimale registratie “Jonge kind’ en verbeteren van het NT2 onderwijs.
In de eerste week na de voorjaarsvakantie zullen de rapporten worden meegegeven en de oudergesprekken vinden in de tweede week na de vakantie plaats. U krijgt hier t.z.t. nog informatie over.
Adviesgesprekken groep 8
De adviesgesprekken voor de leerlingen van groep 8 worden gehouden in de week voor de voorjaarsvakantie. U krijgt van de leerkrachten hier nadere informatie over.

Goede weekend.
 

Leerlingen aan het woord

Ik vind het fijn hoe de juf uitlegt en hoe je op school behandeld wordt en dat ze er alles aan doen dat je het leuk hebt op school".

"Je kan goed leren en er zijn leuke klassen en gewoon een leuke school".