Nieuwsbrief 28 januari 2022

28-01-2022
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.

Het team van de Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend.
Schoolplein
Op dit moment zijn we druk bezig met de ontwikkeling van plannen voor het vernieuwen van het schoolplein. Een drietal bedrijven hebben inmiddels hun ideeën voor een vernieuwd schoolplein ontwikkeld. We gaan binnenkort een keuze maken voor één van deze bedrijven om de plannen verder uit werken. Het streven is om rond de zomervakantie de plannen uitgevoerd te hebben.
Beweegwijs.JPG
Beweegwijs

Vanaf april 2022 gaan we op de Nieuwe Wereld tijdens de pauzes met Beweegwijs van start. Samen met het team, de MR en de TMO-coördinatoren hebben we ons georiënteerd op de methode ‘Beweegwijs’.
Beweeg Wijs richt schoolomgevingen in passend bij gewenste educatieve doelen van een school.
Daarbij wordt de toenemende aandacht voor natuurlijk spelen, bewegend leren en de samenwerking met voorschoolse organisaties, IKC en de wijk in de plannen meegenomen.
Beweegwijs streeft naar gezonde schoolomgevingen met veel ontwikkelruimte tot en met groep 8. Samen met de school wordt een onderwijsprogramma voor zowel binnen als buiten ontwikkeld. Het plein wordt ontwikkelingsgericht aangelegd en kinderen leren het plein te gebruiken passend bij hun eigenontwikkelingsfase.
Wij richten ons vooralsnog op de pauzes en het schoolplein en stemmen het aanbod af onze schoolsituatie.
Onderdeel van de methode zijn de aangebrachte kleurenzones op het schoolplein. Bij elke kleurenzone horen specifieke activiteiten die afgestemd zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Tijdens de pauzes worden de leraren en TMO-ouders van de school ondersteund door een gediplomeerde combinatiefunctionaris. Daarnaast worden oudere leerlingen opgeleid tot juniorcoaches om jongere leerlingen te begeleiden bij het spelen.
Volgende week volgen twee collega’s een 2 daagse training en in maart zullen het team en de TMO-coördinatoren een eerste training volgen. De Gemeente Purmerend maakt het mogelijk met financiële ondersteuning en SPURD zal ons ondersteuning bij het opzetten van het traject.

Wilt u meer weten over Beweegwijs? Klik hier.


 

Ouders aan het woord