Nieuwsbrief 7-1-2022

08-01-2022
Beste ouders en verzorgers,

We hopen dat u allemaal een goede kerstvakantie en feestdagen achter de rug heeft en wensen u een goed een gezond 2022!
Zoals u van de week heeft kunnen vernemen gaan we maandag gewoon open. Wel onder dezelfde maatregelen als voor de schoolsluiting voor de kerstvakantie. U heeft kunnen lezen dat het aantal besmettingen weer flink toeneemt. Alleen als we ons inspannen om de risico's zo klein mogelijk te maken kunnen we de school zo lang mogelijk weer open houden.
In de bijlage vindt u de brief van ons bestuur m.b.t. de opening 10 januari a.s.
Nog een fijn weekend en tot maandag.
Team obs De Nieuwe Wereld
Leerlingen groep 6 t/m 8: zelftesten en mondkapjes
Zoals u heeft kunnen vernemen blijven de maatregelen nog wel kracht. 
Dringend advies voor de leerlingen van groep 6 t/m 8 en personeel is om mondkapjes te dragen bij verplaatsing door school en 2x per week een zelftest te doen.
Leerlingen kunnen maandag weer zelftesten vanuit de klas meenemen naar huis. Wilt u erop toezien dat uw kinderen zelf hun mondkapje mee naar school nemen?(voor de kerst vergaten veel leerlingen hun mondkapje).

Leerlingen aan het woord

"Er zijn hele goede juffen en meesters die je ook vertrouwen en ze geven heel goed les, vooral mijn juffen".

"Goeie ideeën voor het werk, goede uitleg, het thema, bijna alles van deze school". "Het is een gezellige en leerzame school".