Nieuwsbrief 10 december 2021

10-12-2021
Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Het team van de Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend.
Op tijd op school
We signaleren de laatste tijd steeds vaker dat kinderen na de start van de dag pas op school arriveren. We verzoeken u dringend om ervoor zorg te dragen dat uw zoon of dochter op tijd op school is. Wanneer zij te laat in de les verschijnen missen zij de belangrijke start van de dag en bovendien verstoren zij hierdoor het onderwijsproces voor de groep.

Nieuw lid van bestuur
Er is een nieuw lid van bestuur benoemd voor onze stichting OPSPOOR. Astrid Brugman zal naast Chris van Meurs onze organisatie gaan leiden.
(zie bijlage)

Leerlingen aan het woord

"Er zijn hele goede juffen en meesters die je ook vertrouwen en ze geven heel goed les, vooral mijn juffen".

"Goeie ideeën voor het werk, goede uitleg, het thema, bijna alles van deze school". "Het is een gezellige en leerzame school".