Nieuwsbrief 10 september 2021

10-09-2021
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
.
Het team van De Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend
Trakteren
In overleg met de MR hebben we besloten om het trakteren bij verjaardagen weer instellen.
Gezien de huidige omstandigheden wel verpakt.
Daarbij hanteren we het traktatiebeleid zoals voorheen.
Bedenk: een traktatie is altijd een extraatje.
Een gezonde traktatie (niet vet of te zoet) is het uitgangspunt en altijd iets kleins en slechts 1 traktatie. (bijv. mandarijntje, doosje rozijntjes )
Het hoeft bovendien niet altijd iets eetbaars te zijn (pen/potlood, bellenblaas, kleurkrijtje, etc.).
We verwijzen u ook graag naar het Beleid eten drinken op school & trakteren op het ouderportaal en voor ideeën: http://www.gezondtrakteren.nl ,
 

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."