Bericht CvB

21-08-2021
Beste ouders en verzorgers,
In de bijlage vindt u een brief van ons CvB in verband met de opening van de school.

Purmerend, 19 augustus 2021

Beste ouders/verzorgers,
Ik hoop dat u een goede zomervakantiehebt gehad en uw kinderen zich verheugen op de start van dit nieuwe schooljaar. Onze medewerkers hebben zich de afgelopen week voorbereiden kijken ernaar uit om uw kinderen
weer in de lokalen en de schoolgangen tegen te komen.

De afgelopen 1,5 jaar hebben onze scholen gewerkt met protocollen vanuit de PO-Raad. Voor al onze scholen hebben wij zoveel mogelijk eenzelfde beleid gevoerd. Aan het eind van het vorige schooljaar zijn wij geëindigd met een aantal versoepelingen. Het Ministerie heeft aangegeven dat wij deze versoepelingen kunnen handhaven bij de start van het schooljaar.

Dit is ook het moment waarop wij de regie weer aan de scholen geven. De basis voor alle scholen is hetzelfde(protocol PO-Raad), echter een aantal voorwaarden is ook afhankelijk van beschikbare ruimte, schoolgebouw, aantal groepen, grootte van de groepen etc. etc. Door de verschillen tussen onze 37 scholen zal de precieze invulling van de ene school net even anders kunnenzijn dan bij de andere school.

Via onze website www.opspoor.nl/protocollen-PO-Raad(onder het kopje Nieuws) vindt u de volledige protocollen. Ook wil ik u en uw kinderen via deze weg nogmaals bedanken voor uw geduld, begrip en inzet en spreek ik nogmaals ook mijn waardering uit naar onze eigen medewerkers.

Laten we er met elkaar een mooi schooljaar van maken!

Met vriendelijke groet,
Chris van Meurs
Voorzitter College van Bestuur OPSPOOR

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."