Nieuwsbrief 20 augustus 2021

20-08-2021
We hopen dat u een goede zomervakantie achter de rug heeft en zien de kinderen graag maandag 23 augustus a.s. vol goede zin en energie weer op school.
Hierbij krijgt u informatie voor de start van het nieuwe schooljaar.
Het team van de Nieuwe Wereld verwelkomt u en de kinderen graag maandag a.s.
Ouders in school
Onder de huidige maatregelen en het hanteren van de 1,5m is het helaas nog niet mogelijk om met de kinderen ’s ochtends mee naar binnen te komen naar de groep. Ouders blijven dus buiten en houden 1,5 m afstand tot elkaar.
De leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 zullen u en de kinderen maandag a.s. buiten verwelkomen.
de kinderen zullen in de dagen daarna zelfstandig naar binnen gaan net als vorig schooljaar.
Om u toch in de gelegenheid te stellen even een blik in de groep te werpen is er de mogelijkheid om de komende periode ’s middags een kwartier de groep te bezoeken.
Hiervoor kunt binnenkort intekenen via het ouderportaal. Meer informatie ontvangt u binnenkort via de groepsleerkracht.
(Zie verder ook de Corona maatregelen)
Gymroosters
Hieronder vindt u het gymrooster
Maandag 23 augustus a.s. zal er nog geen gym zijn
Gymtijden Door de vakleerkracht
Sharon
  8.30 -  9.45 7
  9.45 - 11.00 4
11.00 - 12.15 8a
12.00 -13.15 pauze
 13.15 - 14.30 8b

Woensdag: De Kraal
Gymtijden Door de vakleerkracht
Ricardo
  8.30 -  9.45 5
  9.45 - 11.00 6A
11.00 - 12.15 6B
Woensdag Yellowstone
Gymtijd Door
Nieneke
11.45-12.30 2-3


Vrijdag LIMBOSTRAAT
Gymtijden
 Limbostraat
Door vakleerkracht
Ricardo
  8.30 –  9.30 Gr 3 + 3 (2-3)
Speellokaal  
10.00  - 10.45  1-2 B
10.45 -  11.30  1-2 A
11.30– 12.15  2 (2-3)
 

 
Donderdag YELLOWSTONE                                    
Gymtijden Door Samantha/Lutske
13.00 - 14.15 Gr 3

TMO
Maandag start ook de TMO weer. Kijk u nog even goed na of u voor deze week bent ingeroosterd zodat u er bent als u wordt verwacht.
Coronamaatregelen
Uiteraard hebben we nog steeds te maken met Corona en maatregelen.
We hebben de belangrijkste regels nog even op een rijtje gezet:
Huidige maatregelen:
Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd: rivm.nl/ hygiënerichtlijnen/basisscholen.
Denk hierbij aan:
• Handen wassen met water en zeep, meerdere keren per dag voor ten minste 20 seconden: begin schooluren, voor de pauze, na de pauze, na toiletgang2;
• Gebruik van papieren handdoekjes;
• Hoesten/niezen in de elleboog;
• Niet aan je gezicht zitten;
• Oppervlakten reinigen met water en zeep

Ouders in school
Omdat algemeen geldende maatregel van 1,5m afstand bewaren niet kan worden gehandhaafd wanneer ouders ’s ochtends en ’s middags binnen school komen blijven ouders buiten de school.
Wanneer er een afspraak is gemaakt, kunnen ouders onder handhaving van de maatregelen en het registreren van de gezondheidscheck binnen school komen.
Dat geldt ook voor ondersteuning die ouders geven bij bijvoorbeeld TMO.
Uw kind wel of niet naar school:
Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen vanaf 12 juli 2021 weer naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. En ook hier geldt: bij twijfel blijf je thuis.
Zie ook beslisboom in bijlage
Wegstuur beleid:
  • Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij COVID-19, gaat de leerling naar huis. 
  • Als een leerling ziek wordt, wordt hij/zij direct door een ouder/ verzorger opgehaald. Aan scholen wordt geadviseerd ouders/ verzorgers blijven buiten school.

Maatregelen bij besmetting – quarantaine
het BCO (Bron en contactonderzoek) en testbeleid voor scholen verschilt op enkele punten van het nieuwe landelijke BCO beleid. Dit is mede omdat kinderen geen 1,5 m afstand hoeven te houden.
Er zijn in ieder geval uitzondering t.a.v. quarantaine bij groepen die als immuun worden beschouwd.
Meer informatie over thuisquarantaine staat hier: rijksoverheid.nl/ onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine
Schoolgids
U vindt de schoolgids en de bijlage voor dit schooljaar in het ouderportaal, in de boekenkast.
Daarin vindt u veel praktische informatie zoals namen, adressen, de indeling van de groepen, gymtijden, regels, afspraken en andere wetenswaardigheden over het reilen en zeilen op onze school.
De Jaarplanner met belangrijke data is als Schoolagenda terug te vinden op het ouderportaal.
Softbalclinic Flying Petrels
Op dinsdag 24 augustus 2021 organiseert HSV Flying Petrels een softbal clinic voor Purmerend en omstreken. Dit jaar vindt het eerste Sport in' sportfestival plaats, in samenwerking met Spurd.
Er zullen verschillende onderdelen zijn waarbij geoefend wordt op gooien, vangen, fielden en slaan. De clinic vindt plaats op het softbalveld van Flying Petrels van 17.30 uur tot 19.30 uur.
Wil jij je aanmelden of wil jij jouw zoon of dochter aanmelden? Stuur dan een mailtje naar evenementenflyingpetrels@gmail.com en vermeld daarin de voor- en achternaam, de leeftijd en een telefoonnummer. De club zorgt voor materiaal, er moet alleen zelf sportkleding en een flesje water

Leerlingen aan het woord

Ik vind het fijn hoe de juf uitlegt en hoe je op school behandeld wordt en dat ze er alles aan doen dat je het leuk hebt op school".

"Je kan goed leren en er zijn leuke klassen en gewoon een leuke school".