Nieuwsbrief 9 juli 2021

09-07-2021
Beste ouders en verzorgers,

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit bewogen schooljaar.
Waar we vol energie en positieve verwachtingen het schooljaar gestart zijn moesten we helaas in december toch de deuren weer sluiten.
Toen we in februari 2021 weer open konden was het spannend of we de school ook voor langere tijd open konden houden.
Doordat het team de maatregelen goed heeft nageleefd en we van u ook enorme medewerking, begrip en steun hebben ontvangen is het gelukt.
We willen u daarvoor dan ook hartelijk bedanken.
Op een enkele individu of groep na die een dag moest thuis blijven is een schoolsluiting of het thuishouden van meerdere groepen niet voorgekomen.
Ook op teamniveau hebben we hiermee te maken gehad en zijn collega's voor kortere of langere tijd uit het arbeidsproces geweest. Door extra inspanning van collega's en de gezamenlijke inzet hebben we het onderwijs op een goede manier kunnen continueren. In goede samenwerking met MR, TMO en OV hebben we onder de beperkende omstandigheden, de schooltijd voor kinderen toch zo plezierig mogelijk kunnen maken.
Helaas is de impact die de coronacrisis voor gezinnen heeft betekend (ook van onze school), vaak niet zichtbaar maar leven we wel intens mee. Waar nodig en mogelijk hebben we de begeleiding en onderwijs afgestemd.
We sluiten dit schooljaar vandaag af en hopen volgend schooljaar weer enthousiast en met betere vooruitzichten te kunnen starten.
Met de oplopende besmettingscijfers is er echter voor vanavond weer een persconferentie aangekondigd met maatregelen. We weten niet hoe de situatie over 6 weken zal zijn. Daarom zullen we op vrijdag 20 augustus een nieuwsbrief versturen met een update over de organisatie bij de start van het schooljaar.
Voor nu wensen we u een hele goede zomervakantie toe en hopen we iedereen weer op maandag 23 augustus gezond, uitgerust en ontspannen te kunnen verwelkomen.
Namens het team van obs De Nieuwe Wereld
Vervanging zwangerschapsverlof 
 Twee weken geleden hebben we u gemeld dat het zwangerschap verlof van juf Richelle zou worden opgevangen door Cindy Floors. Helaas heeft zij eind vorige week aangegeven een andere baan te hebben geaccepteerd. Gelukkig hebben we toch nog vervanging kunnen vinden. Mariëlle ten Dam zal op maandag en dinsdag in groep 6a komen. Zij heeft afgelopen donderdag al samen met juf Katja kennisgemaakt met de groep.

Nieuwsbrief vrijdag voor de start van het schooljaar
Met de oplopende besmettingscijfers is er voor vanavond weer een persconferentie aangekondigd met maatregelen. We weten niet hoe de situatie over 6 weken zal zijn. Daarom zullen we op vrijdag 20 augustus een nieuwsbrief uitlaten gaan met een update over de organisatie bij de start van het schooljaar.
Houdt u deze nieuwsbrief a.u.b. in de gaten.
Open Bak
Vanochtend hebben we weer de traditionele open bak gehouden. Het was opnieuw een bruisend en enthousiast evenement. De jury had er dan ook een zware dobber aan. Uiteindelijk was de uitslag dat groep 4 winnaar is geworden met een mooie tweede plek voor Jazz-Lynn van groep 7 en een derde voor groep 1-2c. Alle deelnemers ontvingen een diploma na afloop.
open bak.jpg
De winnaars: Lynette, Patrick, Fender, Rishaan en Milan groep 4

Ouders aan het woord