Nieuwsbrief 25 juni 2021

25-06-2021
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Het team van De Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend toe.
Versoepeling
Vanuit de PO-raad zijn ook de protocollen voor het basisonderwijs aangepast.
Op schoolniveau betekent dit met ingang van komende maandag op onze school:
-De cohortering van groepen in school wordt losgelaten
-Persoonlijke bescherming(mondkapje/gezichtsmasker voor personeel is niet meer verplicht als de 1 1/2 m gehanteerd kan worden(binnen en buiten).
-Op het schoolplein zijn geen verplichte looproutes meer. Wel graag aandacht voor de 1 1/2m . Daarom blijven de tijdblokken aan het einde van de dag nog even van kracht om voldoende ruimte te houden.
-Alleen in specifieke gevallen kunnen ouders in school worden uitgenodigd.
Overige maatregelen die blijven gelden zoals:
-regelmatig handen wassen
-1 1/2 meter,
-niezen/hoesten in de  elleboog
-Bij klachten thuisblijven en laten testen 
NB; dit geldt ook voor gevaccineerd personeel

Oudergesprekken
Komende week zijn de oudergesprekken op wederzijds verzoek.
Controleert u nog even goed welke dag en tijd u heeft afgesproken. Het is belangrijk dat u op tijd inlogt. 
Vervanging zwangerschapsverlof
Zoals u weet zullen juf Richelle en juf Annemiek bij de start van het schooljaar nog met zwangerschapsverlof zijn.
Voor het zwangerschapsverlof van juf Richelle hebben we vervanging kunnen vinden. Cindy Floors is een ervaren leerkracht en zal op maandag en dinsdag naast juf Katja in groep 6a staan. Cindy zal op de wisselmiddag alvast kennismaken met de groep.
Het zwangerschapsverlof van juf Annemiek vangen we intern op. Juf Mieke zal op woensdag in groep 1-2B staan en juf Annet zal een dag extra gaan werken. In groep 3 zal juf Samantha op donderdag werken gedurende het zwangerschapsverlof van juf Annemiek.
Informatieavond groep 8
Afgelopen donderdag hebben een informatieavond gehad voor de ouders van de toekomstige groep 8. Indien u de handout van de presentatie wenst te ontvangen kunt een email sturen naar: directie.obsdenieuwewereld@opspoor.nl

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."