Nieuwsbrief 26 maart 2021

25-03-2021
Beste ouder en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.

Het team van De Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend.

Paasontbijt
Beste ouders/verzorgers,

Donderdag 1 april is er een paasontbijt op school (aangeboden door de Oudervereniging en verzorgd door De Lekkere Dingen Bakker).

Als uw kind graag een gekookt eitje lust, wilt u dat dan donderdagochtend meegeven?

Als uw kind een allergie heeft, wilt u dan even overleggen met de leerkracht om te kijken wat er mogelijk is of eventueel zelf iets meegeven? Alvast bedankt.

Fijne paasdagen!

Vrijdag 2 april t/m maandag 5 april kinderen vrij
Goede Vrijdag 2 april begint het Paasweekend voor de kinderen.
Het team gebruikt 2 april nog voor een studiedag.
We zien de kinderen weer op dinsdag 6 april.

Rapporten en oudergesprekken
U kunt komende week vanaf dinsdagmiddag 30 maart intekenen voor de oudergesprekken.
Op dinsdag 6 april krijgen de kinderen de rapporten mee.
De gesprekken zijn vanaf 7 april en u krijgt voorafgaand een uitnodiging hiervoor.
TMO
De TMO tijden zijn 11.45 - 13.15 u.
We signaleren dat de tijden niet voor alle ouders duidelijk zijn.
Indien u ingeroosterd bent wordt u 10 minuten van tevoren verwacht. 

Regionale voorleeswedstrijd Waterland
Argus, leerling uit groep 8 en voorleeskampioen van onze school, is bij de Regionale ronde 3e geworden. Wat een geweldige prestatie!
Argus.jpg

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."