Attentie: Morgen geen school in verband met weersomstandigheden

07-02-2021
Beste ouders en verzorgers,

De school gaat morgen in verband met de weersomstandigheden toch nog niet open. Er zal ook geen online onderwijs worden verzorgd In de bijlage vindt u de brief van ons bestuur waarin zij hun besluit toelichten.
Alleen in uiterst geval zal er noodopvang worden toegekend en verzorgd.
Aanmelding hiervoor inclusief motivatie graag voor 18.00u indienen( in verband met organiseren hiervan) op d.vanalfen@opspoor.nl

Met vriendelijke groet,
Dennis van Alfen

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."