Jaarverslag 2019-2020 De Nieuwe Wereld

21-10-2020
Beste ouders en verzorgers.
Het gezamenlijke jaarverslag van De Nieuwe Wereld 2019-2020, van het team, TMO, MZR en OV is vanaf vandaag in te zien in de digitale bibliotheek op het ouderportaal. Klik hier
In dit jaarverslag vindt u een terugblik op het schooljaar 2019/2020. Wat hebben we op onderwijskundig gebied gedaan, waar heeft de MZR zich sterk voor gemaakt, hoe is uw ouderbijdrage besteed en wat zijn de plannen voor dit schooljaar? Dit jaar zal vanwege de covid-19 maatregelen, naast het jaarverslag de mogelijkheid bestaan om online nog vragen te stellen aan afgevaardigden van het team(directie), MZR (voorzitter) en Oudervereniging (voorzitter). Het online vragenuurtje staat gepland voor maandagavond 26 oktober 19.30u. U kunt hiervoor een uitnodiging aanvragen via d.vanalfen@opspoor.nl. Aanvragen hiervoor dienen uiterlijk zondagavond 20.00u binnen te zijn.
U krijgt dan een link toegestuurd om in te loggen op het vragenuurtje.

Met vriendelijke groet
namens het team, de MZR, de werkgroep TMO en de OV
Dennis van Alfen

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."