Nieuwsbrief 18 september 2020

14-09-2020
Beste ouders verzorgers,

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
In deze Nieuwsbrief leest u een besluit van ons CvB inzake het bestuurlijk standpunt rond het gebruik van zwarte Piet op alle scholen van OPSPOOR.

 

Besluit College van Bestuur - Chris van Meurs (zie ook bijlage)

Aanleiding 
De afgelopen jaren heeft OPSPOOR geen bestuurlijk standpunt ingenomen in de discussie rondom de sinterklaasvieringen en dan met name de verschijning van Zwarte Piet daarin. Gelet op het maatschappelijk debat daarover is in overleg met de directeuren besloten om vanaf heden dat wel te doen en een duidelijk beleid daarin te formuleren. We willen en kunnen de maatschappelijke discussie niet langer buiten onze deuren houden. Wij zijn een stichting voor openbaar onderwijs en willen er dus voor iedereen zijn. Wij constateren dat er in toenemende mate groepen met diverse achtergrond zijn die aanstoot nemen aan de verschijning van de traditionele figuur Zwarte Piet en zich beledigd en/of gediscrimineerd voelen. Ook als stichting zijn wij van mening dat de beelden die met de traditionele Zwarte Piet worden opgeroepen zich niet verhouden tot de waarden waarvoor Stichting OPSPOOR staat.

 Beleid 
Vanaf schooljaar 2020 wordt op geen enkele school van OPSPOOR nog gebruik gemaakt van de traditionele Zwarte Pieten. De figuur Zwarte Piet wordt vervangen door zogenaamde Roetveegpieten, ontdaan van iedere verwijzing naar de ‘knechting’ van deze figuur. De Roetveegpiet is gewoon een medewerker van Sinterklaas. We onderstrepen daarmee dat de traditionele Zwarte Piet zowel qua verschijning als qua positionering niet langer passend is bij onze samenleving en bij de waarden van OPSPOOR.

NB: Omdat binnen onze school reeds in eerdere schooljaren met de MR en OV is afgestemd  hierin de NPO/NTR-lijn te volgen en al vorig schooljaar is gestart met het gebruik van roetveeg pieten zal er niet veel veranderen in manier waarop wij het Sint-feest vieren.

Tips gebruik ouderportaal
  • Zet uw notificaties aan in de app. Dan bent u altijd direct op de hoogte van de berichten vanuit school. Ga naar instelling(re-boven) notificaties etc.)
  • Indien u zelf een bericht wilt sturen aan de leerkracht dan selecteert u de betreffende leerkracht(en) van de groep. Het bericht komt dan alleen bij deze leerkracht(en).
Studiedag 30 september
Op woensdag 30 september heeft het team een studiedag. Deze dag worden er geen lessen verzorgd. Houdt u hier rekening mee i.v.m. eventuele opvang.
Baby juf Mariska
Mariska Dobber één van onze intern begeleiders is afgelopen week bevallen van een gezonde dochter. Moeder en kindje maken het goed en zijn inmiddels thuis. We wensen haar en haar man heel veel liefde en geluk met Sara.

logo wherelant.jpg

Atelier Nieuwe Wereld weer van start!
Cultuurhuis Wherelant komt naar school met weer een fijn afwisselend atelier!
Direct na schooltijd op maandag om 14.45 uur zijn de kinderen van harte welkom bij April Bergvik.
April zit vol plannen om kinderen hun fantasie de vrije loop te geven en te laten onderzoeken wat je kan doen met de meest uiteenlopende materialen.(zie ook de flyer)

Atelier Nieuwe Wereld vindt plaats in het handvaardigheidslokaal (Kunstlab) aan de straatkant.

Trek uw kind kleren aan die tegen een stootje kunnen.
En een beetje drinken mee is ook fijn voor het moment tussen de les en het atelier.
Om 15.45 uur, na afloop van de les gaan de kinderen naar buiten waar u hen op kunt vangen.

Het atelier wordt in drie cursusblokken aangeboden, afhankelijk van de periode 10 of 8 lessen, voor respectievelijk € 75,- of € 60,-
U vindt de data op de website van Wherelant: www.wherelant.nl bij jeugdcursussen.
Het eerste blok start op 1 oktober en loopt tot 10 december.
In januari start het tweede blok op 14 januari en het derde blok op 8 april.

Wie gebruik wil maken van het Jeugdcultuurfonds meld zich aan bij de intermediair van de school.
U kunt hiervoor terecht bij de directie, Dennis van Alfen.
Uw kind kan dan kosteloos deelnemen aan alle lessen gedurende dit schooljaar.
In dit geval meld u uw kind telefonisch aan bij Cultuurhuis Wherelant met vermelding van het Jeugdcultuurfonds.
Het telefoonnummer is 0299-434777
.

spurd sportpas logo.png
Bericht over aanmelden JeugdSportPas vanaf 18 september.

Tijdens de gehele Nationale Sportweek van 18 t/m 27 september kun u uw kind met 50% korting inschrijven voor verschillende sporten in de eerste periode. Na 27 september geldt het normale tarief en kan er nog tot en met 18 oktober aangemeld worden. De overige periodes (januari t/m juni) zijn nog niet zichtbaar. Later in het jaar kan voor deze periodes ook opgegeven worden. Inschrijven kan via:  https://www.spurd.nl/spurd-jeugdsportpas

Het doel van het project is de jeugd van Purmerend aan het bewegen te krijgen en te houden. Indien u vragen heeft over de JeugdSportPas kunt u contact opnemen met Olga Does (418116 of 418100) van Spurd of mailen naar jeugdsportpas@spurd.nl.

Jonge Mantelzorgers Welkom
Jonge mantelzorgers zijn kinderen vanaf 4 -24 jaar die opgroeien met een ziek familielid of naaste in hun omgeving.

RSWP is een organisatie die in opdracht van de gemeente Purmerend/Beemster jonge mantelzorgers ondersteunt. Dit doen ze door onder andere gratis activiteiten aan te bieden. In een informele sfeer ontmoeten de kinderen elkaar.  Wees niet bang dat er allemaal moeilijke vragen gesteld gaan worden, daar doen we het niet voor; wel weet het kind dat hij/zij niet de enige is die zich zorgen maakt en/of zorgt voor. Doel van onze activiteiten is plezier en ontspannen!  Zie de activiteitenkalender in de bijlage.

Voor info app naar: Marianne de Wolf tel. 06-38931980 consulent jonge mantelzorgers.
of email m.dewolf@rswp.eu 
Volg ons ook op insta: datdoejetochgewoon of kijk op  onze website: www.rswp.eu

Met vriendelijke groet,

Anne Debets 

Consulent Purmerend RSWP
M: 0299-426364
Werkdagen: Maandag, dinsdag en vrijdag 
info@rswp.eu  •   F: facebook

Ouders aan het woord