Nieuwsbrief 11 september 2020

08-09-2020
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Het team van obs De Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend.
VZS Wij horen bij elkaar.png
De Vreedzame school
Tijdens het eerste blok van de Vreedzame school is het fundament gelegd voor een positief, sociaal klimaat. De leerlingen zijn hier medeverantwoordelijk voor. Zij hebben binnen hun groep een eigen taak en hebben inbreng gehad in het vormgeven van de klassenregels. Dit blok hebben wij inmiddels afgesloten, en het tweede blok is gestart. Dit blok staat in het teken van conflicten zelf oplossen, op een vreedzame en constructieve manier. De kinderen leren tijdens de lessen:
  • Een conflict als een botsing van belangen te zien
  • Een conflict te onderscheiden van een ruzie
  • De bereidheid te vinden om samen een conflict op te lossen
  • Te zoeken naar een win-win oplossing. 
  • diverse manieren van reageren op conflicten (hard, zacht of samen)
  • Om te gaan met gevoelens van boosheid tijdens een conflict
  • Met behulp van een eenvoudig stappenplan zelf, zonder hulp van volwassenen, een conflict op te lossen. 
Een positief en sociaal klimaat vorm je niet alleen op school. Thuis is een belangrijke basis en referentie voor kinderen. We hebben ook u hard nodig om samen die fijne sociale leefgemeenschap te vormen en te blijven voor de kinderen. U kunt thuis aan de hand van de kletskaarten regelmatig met uw kinderen praten over de sociale situaties die ze ervaren en hoe hierin te handelen. Zie: kletskaarten blok 2.
(U vindt alle kletskaarten in de digitale boekenkast in het ouderportaal. De kletskaarten groep 6 kunnen worden gebruikt voor de groepen 6, 7 en 8).
Juf Annemiek getrouwd
Gisteren is juf Annemiek getrouwd. Voor zij het ja-woord gaf is zij met haar man Wessel en zoontje Julian naar school gekomen waar we haar  op het schoolplein hebben verwelkomd en toegezongen. Dat was een mooi begin van een onvergetelijke prachtige dag.
Annemiek.jpg
Bericht vanuit de TMO
Zoals u uit een eerdere nieuwsbrief heeft kunnen vernemen is gezien het totaal aantal leerlingen voor dit schooljaar, in overeenstemming met directie en MR, besloten de TMO pauzes terug te brengen van 2 uur naar 1,5 uur. 

Het totaal aantal uren dat wij uw hulp nodig hebben blijft ongewijzigd (9 uur) 
Dit houdt in dat iedere hulpouder 6 hulpbeurten van 1,5 uur zal vervullen; van 11:30-13:00 uur
(Let op! gewijzigde tijd)

De TMO is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de school en de ouders.  

Op het moment dat u niet op tijd aanwezig bent voor uw ingeplande TMO-beurt en ook geen vervanging heeft geregeld, volgt een nota van € 13,50,- per hulpbeurt. Hiermee wordt vervanging van uw hulpbeurt betaald.  

Een keertje vergeten kan iedereen overkomen, maar meerdere keren per jaar kunnen we, vanwege de veiligheid en continuïteit, niet accepteren. Daarom is in overleg met de directie en de MZR besloten dat bij twee of meer keer afwezigheid, de nota verhoogd zal worden naar € 25,- per hulpbeurt. 
Met vriendelijke groet,

Esther Straten
TMO werkgroep

Wijkkoren
De groepen 3 en 4 hebben deze week een flyer ontvangen van de muziekschool Waterland. Er stond echter een verkeerde tijd in vermeld. In de bijlage vindt u de nieuwe flyer met de correcte tijden.
 

Leerlingen aan het woord

Ik vind het fijn hoe de juf uitlegt en hoe je op school behandeld wordt en dat ze er alles aan doen dat je het leuk hebt op school".

"Je kan goed leren en er zijn leuke klassen en gewoon een leuke school".