Nieuwsbrief 4 september 2020

31-08-2020
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.

Zoals u vorige week al uit de brief van onze bestuurder dhr. C. Meurs heeft kunnen lezen, zorgen de richtlijnen rondom thuisblijven en testen voor grote uitdagingen om het onderwijsproces voortgang te laten vinden. U heeft ongetwijfeld ook meegekregen uit de media dat de wachttijden voor afname van de test en uitslag inmiddels zijn toegenomen tot wel 4 dagen.
Helaas zijn we deze week ook al flink geconfronteerd met medewerkers (4) (waaronder ikzelf) die (verkoudheids)klachten kregen en conform de richtlijnen thuis moesten blijven, zich moesten laten testen en thuis de uitslag moesten afwachten alvorens (bij een negatieve uitslag) weer aan het werk te mogen gaan.
Het is in deze situatie niet eenvoudig het onderwijsproces voortgang te laten vinden mede omdat we veelal geen vervanging kunnen inzetten.
Aan sommige van u hebben we deze week moeten vragen om uw zoon/dochter thuis te houden. Indien mogelijk proberen we dan zo snel mogelijk om onderwijs op afstand te organiseren maar het lukt niet altijd om dat op de eerste dag te organiseren.
We doen ons best om dit zo goed mogelijk te regelen en zijn ons bewust dat dit voor u een extra belasting kan betekenen. Wij zijn blij met het door u getoonde begrip en flexibiliteit en zullen samen zo goed mogelijk deze situaties het hoofd moeten bieden in het besef dat we de tijd van griep en verkoudheid nog volop tegemoet gaan.
U kunt erop vertrouwen dat het team van obs De Nieuwe Wereld haar best doet het onderwijs aan uw kind zo goed en veilig mogelijk te blijven verzorgen binnen onze mogelijkheden.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Namens het team van obs De Nieuwe Wereld
Dennis van Alfen

Leerlingen aan het woord

Ik vind het fijn hoe de juf uitlegt en hoe je op school behandeld wordt en dat ze er alles aan doen dat je het leuk hebt op school".

"Je kan goed leren en er zijn leuke klassen en gewoon een leuke school".