Nieuwsbrief 28 augustus 2020

26-08-2020
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
In de bijlage vindt u een brief van ons bestuur met betrekking tot de consequenties die de gelden maatregelen hebben voor het onderwijsproces en die naar verwachting zullen toenemen nu we de herfst naderen.
Het team van obs De Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend.
Brief CvB OPSPOOR
Klik hier
Informatieavond
Komende week zouden de informatieavonden zijn. Zoals u in onze vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen doen we het dit jaar vanwege de maatregelen met een informatiefilmpje en een video-meeting. De dagen en  tijden van de videomeeting vindt u nogmaals hieronder.  Het is belangrijk om het filmpje vooraf aan de meeting bekeken te hebben. De meeting is bedoeld voor vragen die na het zien van het filmpje nog leven met betrekking op de groep en activiteiten dit schooljaar.
U ontvangt van de leerkracht de link voor het informatiefilmpje en uitnodiging voor de video-meet.
NB:Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om in te gaan op vragen op leerling niveau. Hiervoor dient u de leerkracht apart te benaderen.
Groepen 1-2        Di 1-sept 2020                                20.00-20.30u
Groepen 3                      Wo 2 sept 2020                     19.30-20.00u
Groep 4               Ma 31 aug 19.30-20.00u
Groepen 5            Ma 31 aug 20.00-20.30u
Groep 6 Do 3 sept 19.30-20.00u
Groepen 7          Don 3 sept 20.00-20.30u
Groepen 8                 Wo 16 sept 2020* 18.30-19.00u
*groepen 8 hebben aangepaste data i.v.m. het kamp en info PSG
Gesprek met de Inspectie
Afgelopen donderdag heeft er in het kader van het themaonderzoek 'Kwaliteitsverbetering en de leerlingpopulatie'  een onderzoek van de inspectie plaatsgevonden. Dit heeft op afstand plaatsgevonden waarbij de school van tevoren informatie heeft aangeleverd en de inspecteur in een gesprek van 1,5 uur hierop in is gegaan. Omdat het een themaonderzoek betreft vindt er geen oordeel of rapportage plaats. Toch hebben we mooie feedback van de inspecteur ontvangen:
  • Mooi hoe het team in de professionele stand staat. 
  • Ontwikkelingen zijn echt van het team, team is de motor
  • Het klopt op alle lagen: MT-team-leerlingen, heel krachtig.
  • Knap hoe de goede schoolcultuur wordt gerealiseerd.
  • Complimenten voor de zelfkritische en onderzoekende houding van directie en IB.
Bericht van de TMO
"In verband met de Corona hygiëne maatregelen worden de gele hesjes voorlopig niet meer gebruikt.
Om toch herkenbaar te blijven als TMO hulpouder voor kinderen en leerkracht wordt er vanaf heden gewerkt met gele etiketten, welke u zelf zichtbaar kunt opplakken.

In de digitale boekenkast, op het ouderportaal, vindt u nu ook de TMO roosters op achternaam en de begeleidende brief waarop u de telefoonnummers kunt vinden van ouders die u kunt benaderen om uw TMO beurt over te nemen tegen betaling indien u verhinderd bent.

DRINGENDE OPROEP!!!
Wij zijn per direct op zoek naar een TMO coördinator voor de dinsdagen.

Als coördinator heeft u een vaste dag waarop u aanwezig ben van 11.30 - 13.00 uur. 

U begeleidt de kinderen in het spel en helpt ouders toezicht te houden. Verder helpt u bij conflicten tussen kinderen en stemt u zo nodig af met de betreffende leerkracht. U ontvangt een vergoeding per uur.  

Lijkt het u leuk om als TMO-coördinator de TMO te organiseren, stuurt u dan een mail aan tmo@obsdenieuwewereld.nl .
Rene ondergaat operatie
Onze conciërge Rene wordt aanstaande maandag geopereerd. Hij zal hierdoor naar verwachtingen enkele weken niet kunnen werken. Gelukkig hebben we in ieder geval voor het begin van de week vervanging kunnen vinden. Esther Straten zal hem op maandag t/m woensdag vervangen. Esther heeft Rene al eerder vervangen. Voor de donderdag en vrijdag hopen we ook vervanging te vinden.
Huwelijk juf Annemiek
Juf Annemiek treedt donderdag 10 september in het huwelijksbootje. Eerder werd het huwelijk vanwege de maatregelen al uitgesteld. Nu kunnen Annemiek en haar man Wessel  toch op 10 september elkaar het ja woord geven. We wensen hun een hele mooie en onvergetelijke dag toe.
Kunstatelier Wherelant
Op donderdag 24 september gaat het kunstatelier weer van start. binnenkort ontvangt u meer informatie hierover
Highlights MR overleg
Er is 25-8 weer een MR vergadering geweest. MR staat voor Medezeggenschapsraad, welke bestaat uit ouders en leraren, zij stemmen af met het schoolbestuur/directie. 

Deze keer is er onder andere gesproken over de ventilatie in school en het schoolplein; Door Corona en de hoge temperaturen is ventilatie extra belangrijk. Er worden aanpassingen gedaan zodat er meer ventilatie in de hoeklokalen komt en er (warme) lucht separaat afgezogen wordt. De school voldoet aan de normen. Er worden verder twee ontwerpen voor een nieuw schoolplein gemaakt welke na afstemming met de werkgroep worden voorgelegd aan de gemeente en de stichting i.v.m. een hulpvraag voor de financiering. Zie voor meer informatie en ook de andere onderwerpen die besproken zijn het Ouderportaal waar binnenkort de notulen worden geplaatst.

Leerlingen aan het woord

Ik vind het fijn hoe de juf uitlegt en hoe je op school behandeld wordt en dat ze er alles aan doen dat je het leuk hebt op school".

"Je kan goed leren en er zijn leuke klassen en gewoon een leuke school".