Nieuwsbrief 21 augustus 2020

18-08-2020
Beste ouders,
Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Ondanks dat het nog even wennen is zien we dat de aanpassingen bij het halen en brengen tot een betere doorstroming leiden en dat het halen en brengen daardoor beter verloopt. Hartelijk dank voor uw medewerking hierin.
Het team van obs De Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend.
Informatieavonden 31-aug – 3- sept.
In de derde schoolweek (31/8 t/m 4/9) staan de informatieavonden gepland.  Helaas kunnen vanwege de coronamaatregelen deze niet op de gebruikelijk manier plaatsvinden. Omdat we u niet op school kunnen ontvangen organiseren we dit jaar op een andere manier.

U zult in de derde week een link ontvangen van de leerkracht voor een filmpje waarin u informatie ontvangt over de groep en het schooljaar. Ook ontvangt u een link voor een video-meeting van een ½ uur waarin u nog met vragen terecht kunt bij de leerkracht. Dit zal op een vast moment zijn (zie hieronder).
Om alvast in te kunnen spelen op mogelijke vragen die u op dit moment al heeft willen we u vragen deze vragen uiterlijk maandag 24 aug via het ouderportaal naar de leerkracht van uw kind te sturen.

Omdat we het belangrijk vinden u kind zo goed mogelijk te begeleiden, vragen we alle ouders om via het ouderportaal in ieder geval een berichtje te zetten waarin u beschrijft wat uw zoon of dochter nodig heeft dit schooljaar van zijn/haar leerkracht.

Zet de data alvast in uw agenda. We verwachten u uiteraard te zien in de video-meeting

NB: In verband met het schoolkamp van groep 8 dat ook in de 3e week plaatsvindt, zal voor deze ouders het informatiemoment een week later worden gehouden.
Groepen 1-2        Di 1-sept 2020                                20.00-20.30u
Groepen 3                      Wo 2 sept 2020                     19.30-20.00u
Groep 4               Ma 31 aug 19.30-20.00u
Groepen 5            Ma 31 aug 20.00-20.30u
Groep 6 Do 3 sept 19.30-20.00u
Groepen 7          Don 3 sept 20.00-20.30u
Groepen 8                 Wo 9 sept 2020 18.30-19.00u
Volgende week volgt meer informatie hierover.
Luizencontrole zelf uitvoeren
Normaal gesproken wordt er via de werkgroep luizen in de weken na een vakantie de kinderen op school op luizen/neten gecontroleerd. Gezien de omstandigheden vragen we u om zelf dit weekend of begin van de week uw kind goed te controleren op eventuele luizen/neten en als u luizen constateert tot behandeling over te gaan. Zie ook: controle en behandeling

Muzieklessen groep 5
Aankomende week starten de instrumentale muzieklessen voor de leerlingen van groep 5.

Schoolmaatschappelijk werk
Beste ouders en leerlingen,

De vakantie is voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Met passende maatregelen voor de kinderen en leerlingen en ook voor mij als schoolmaatschappelijk werkster.
Voor een aantal van jullie, ben ik al bekend, voor anderen nog niet. Mijn naam is Myra Timmerman en ben werkzaam bij Levvel (voorheen Spirit) en verbonden aan deze school als SMW. Voor sommige ouders en kinderen heb ik al iets kunnen betekenen Dit kan gaan om iets kleins of iets groots, een advies of het inzetten van hulp. Gezinnen en kinderen heb ik de afgelopen periode geholpen bijv. bij:
· Een prille scheiding
· Weerbaarder worden
· Emoties beter kunnen uiten en reguleren
· Advies over rouw/ hulp bij rouwverwerking
· Een moeilijke thuissituatie
· Vermoedens van een diagnose
· Hoge eisen stellen en hier over piekeren
· Zorgen over de gevoeligheid van uw kind
· Je weer beter in de klas voelen
· Het aangaan en behouden van vriendschappen
· Samen kijken naar eventuele andere hulp

Het kan soms voelen als iets groots wanneer je hulp zoekt. Ook weet je niet altijd wat je kunt verwachten van de hulp. Wanneer jullie bij mij terecht komen kan dit al gaan over iets kleins. Mijn gesprekken zijn altijd in goed overleg en ik probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij jullie vraag zodat we samen kunnen kijken hoe het weer de goede kant op gaat. Vraag je je af of ik iets voor jullie kan betekenen? Schroom niet om contact te zoeken, dan bekijken we dit samen.
Op dit moment zal mijn vaste inloopspreekuur komen te vervallen i.v.m. corona maatregelen.
Maar U kunt alsnog bij mij terecht. Heeft U behoefte aan tips, advies of een luisterend oor of merkt u dat uw kind wel wat hulp kan gebruiken, dan kunt u telefonisch contact met mij opnemen. We kunnen dan afstemmen in een face to face gesprek op school op afspraak of bij U thuis. Het kan natuurlijk ook telefonisch. Mijn contactgegevens staan onderaan. Wanneer ik u niet verder kan helpen, kijken we samen waar u terecht kan. Succes en wie weet spreken we elkaar!
Groetjes, Myra Timmerman smw 0651924575 of mail m.timmerman@spirit.nl Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag
 

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."