Extra bericht m.b.t. brengen en halen

18-08-2020
Beste ouders,

We hebben gesignaleerd dat het brengen en halen aan het begin en einde van de dag nog niet helemaal loopt zoals we zouden willen. Daarom willen we graag deze aanpassingen aan u doorgeven, zodat we toch de 1.5 m ten opzichte van elkaar kunnen realiseren.
We signaleren dat voor de ingang en uitgang van het schoolplein opstoppingen ontstaan en dat daardoor de doorgang geblokkeerd wordt. Daarom willen meer ruimte creëren.
Voor de duidelijkheid hebben we een kaartje gemaakt en alles op een rijtje gezet.
We realiseren ons dat verandering ook weer tot enige verwarring kan leiden maar rekenen op uw medewerking. We moeten tenslotte samen proberen het zo goed en veilig mogelijk te regelen.
breng-haalschema.png
’s Ochtends brengen:
 • Ouders groepen 1-2, 3 en 4 en alle leerlingen mogen direct het schoolplein op via ingang Yellowstone.
 • Volg de groene pijlen route en geef uw kind af bij de leerkracht (groepen 1-2 en 3). 
  NB: Indien de leerkracht van uw kind (gr 1 t/m 3)  er nog niet staat wacht u op een rustige plek op het schoolplein.
 • Kinderen groep 4 gaan zelf naar binnen.
 • Zorg ten alle tijden voor 1,5 m afstand tot andere volwassenen.
 • Daarna verlaat u direct via de groene route het schoolplein weer uitgang Amazonelaan
 • Ouders groep 5 t/m 8: Afscheid nemen buiten het hek maar niet voor de ingang van het schoolplein ( houd de doorgang vrij a.u.b.)
’s Middags einde van de dag, halen:
 • Ouders groepen 1-2, 3 en 4 mogen direct het schoolplein op via ingang Yellowstone.
 • Volg de groene pijlen route en zoek een rustige plek op het schoolplein.
 • Groepen 1-2  bij het schoolplein rondde zandbak.
 • Groep 3 tegenover de prairie (grote raampartij)
 • Groep 4 in de Bak
  NB: Indien de leerkracht van uw kind (gr 1 t/m 3)  er nog niet staat wacht u op een rustige plek op het schoolplein.
 •  Zorg ten alle tijden voor 1,5 m afstand tot andere volwassenen 
 • Daarna verlaat u via de groene route het schoolplein weer uitgang Amazonelaan.          
 • Leerlingen groep 5 t/m 8 maken van beide pleinuitgangen gebruik om het schoolplein te verlaten om de drukte te spreiden. Na schooltijd gaan leerlingen direct naar huis of de BSO. Zij mogen niet op het schoolplein blijven
A.U.B. niet op het schoolplein of bij de uitgang blijven staan voor een gesprekje. (zoek in dat geval een rustige plek verderop op)


 

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."