Nieuwsbrief 29 mei 2020

29-05-2020
Beste ouders en verzorgers,
U ontvangt hierbij de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Het team van obs de Nieuwe Wereld wenst u een goed Pinksterweekend en ziet u graag terug op dinsdag 2 juni.
Organisatie volledig opengaan van de school
U heeft gisteren de brief van ons bestuur ontvangen. Daarin heeft u kunnen lezen dat we als school nog wachten op het protocol van onze brancheorganisatie en de kaders vanuit ons bestuur om de organisatie voor wanneer we straks weer geheel opengaan neer te zetten. We verwachten dat dit in de loop van de volgende week wel klaar zal zijn en zullen na overleg met de MR u daar verder over informeren.
Schoolreisgelden
Nu de schoolreisjes niet doorgaan maar de ouderbijdrage wel betaald is hebben we overleg met de MR gehad over deze situatie.

Om voor alle groepen de bijdrage retour te sturen is kostbaar en tijdrovend. Elke transactie om geld terug te storten kost geld. Bovendien moet er komend schooljaar weer opnieuw transacties worden gedaan voor de schoolreisjes van dat jaar.
Dit heeft geleid tot de volgende regeling:
  1. Groep 8 gaat niet op schoolkamp en de leerlingen gaan van school. Deze gelden worden geretourneerd. (Mocht er dit schooljaar toch nog wel iets ondernomen kunnen worden dan vragen we daar aan ouders een bijdrage voor.)
  2. Voor huidige groep 6 en 7 is het schoolreisje inmiddels gepland voor september 2020 (begin schooljaar dus dan groep 7 en 8) om naar Otterloo te gaan. Dit geld blijft staan.
  3. Het betaalde bedrag voor het schoolreisje van de andere groepen van dit schooljaar wordt als bijdrage voor het komend schooljaar gebruikt.
    1.  Als er een verschil is in de bijdrage van dit schooljaar met die van volgend schooljaar zal u komend schooljaar verzocht worden om dit verschil bij te betalen.
    2. Leerlingen die tussentijds van school gaan en dus niet meegaan met de schoolreis komend schooljaar kunnen natuurlijk hun betaalde bijdrage terugkrijgen.
Vertrek juf Romy en juf Astrid
Helaas gaan juf Romy en juf Astrid ons verlaten aan het einde van het schooljaar.
Dat betekent dat er twee vacatures vrijkomen. Wij zijn inmiddels begonnen met werven.
Mocht u iemand kennen die graag op De  Nieuwe Wereld wil werken dan kunt u hem of haar naar de volgende link verwijzen:
https://www.opspoor.nl/OBS-De-Nieuwe-Wereld
Zwangerschapsverlof Mariska
Mariska Dobber (intern begeleider) is zwanger en zal direct na de zomervakantie met zwangerschapsverlof gaan. Zij wordt tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen door Angele Breve. Angela is een zeer ervaren ib-er. Angela zal voor 2 dagen op onze school komen. Mariska zal voor de zomervakantie zaken overdragen aan Angela.

 

Leerlingen aan het woord

"Er zijn hele goede juffen en meesters die je ook vertrouwen en ze geven heel goed les, vooral mijn juffen".

"Goeie ideeën voor het werk, goede uitleg, het thema, bijna alles van deze school". "Het is een gezellige en leerzame school".