Nieuwsbrief 15 mei 2020

15-05-2020
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
We hebben de eerste week onderwijs met gedeeltelijke openstelling alweer achter de rug. Wat fijn om de kinderen weer op school te hebben en de klassen (half) gevuld te zien. En het voelde goed om weer gezamenlijk aan het werk te zijn te leren en leven met elkaar.
We zijn ook blij hoe de organisatie van halen en brengen over het algemeen verliep dankzij uw medewerking. We willen u vragen om ook de komende weken zorg te blijven dragen om zich aan haal- en brengtijden te houden, en bij het wachten rekening met elkaar te houden met onderlinge afstand en doorstroming. Samen blijven we dit op een goede manier regelen.
Hemelvaartweekend
Volgende week donderdag en vrijdag is het Hemelvaartweekend en wordt er geen onderwijs en thuisonderwijs gegeven. We hebben dan dus een korte week.
LOVS toetsen
In de Jaarplanner stond voor deze week de start van LOVS-toetsen gepland. Doordat we vele weken dicht zijn geweest en het onderwijs op een andere manier heeft plaatsgevonden heeft er in de planning van het afnemen van deze toetsen een verschuiving plaatsgevonden. Deze week heeft het accent nog erg gelegen op het welbevinden en het weer scheppen van een goed pedagogisch en didactisch klimaat.
Wij zullen de Cito toetsen voor de groepen 3 t/m 7 voor de zomervakantie afnemen.
En we starten hiermee op maandag 25 mei.
De afname is bedoeld om de ontwikkeling van de kinderen goed te monitoren.
We zullen de toetsen analyseren en ons onderwijsaanbod hierop afstemmen.
Het is niet bedoeld 
om te beoordelen, maar juist om meer zicht te krijgen in de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen, zodat we de kinderen goed in beeld hebben bij de start van het nieuwe jaar.   
Studiedagen 8 t/m 10 juni
Zoals in de jaarkalender vermeld hebben we op ma 8 t/m woe 10 juni studiedagen. Deze dagen wordt er geen onderwijs verzorgd. Houdt u hier a.u.b. rekening mee.
Bericht van de TMO
Beste ouders/verzorgers,

Gisteren en vandaag zijn de inventarisatieformulieren voor TMO schooljaar 2020-2021 uitgedeeld aan uw (oudste) kind. (groep 1 t/m 7)
Het maken van een goed en passend TMO rooster neemt veel tijd in beslag daarom vragen wij u dit formulier per omgaande (uiterlijk dinsdag a.s.) ingevuld in te leveren bij de groepsleerkracht."

Goed weekend
Met vriendelijke groet,
namens het team van
obs De Nieuwe Wereld
 

Leerlingen aan het woord

"Er zijn hele goede juffen en meesters die je ook vertrouwen en ze geven heel goed les, vooral mijn juffen".

"Goeie ideeën voor het werk, goede uitleg, het thema, bijna alles van deze school". "Het is een gezellige en leerzame school".