Bericht van CvB OPSPOOR

23-04-2020
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt een bericht van ons CvB in verband met de voorbereiding op het gedeeltelijk opengaan van de scholen per 11 mei..
Beste ouders/verzorgers,

De persconferentie van afgelopen dinsdag heeft duidelijk gemaakt dat de scholen na 11 mei weer gedeeltelijk open gaan. Dit was niet helemaal onverwachts en onze scholen zijn ook hier weer op voorbereid. Samen gaan we weer een nieuwe fase in en kijken uit naar het moment dat onze gebouwen weer gevuld worden met stemmen, voetstappen, gesprekken, discussies. Kortom: leven.

Om deze nieuwe fase weer op een goede manier vorm te kunnen geven, hebben we intensief overleg gevoerd met zowel directeuren als GMR als kinderopvangpartners.

Hoe ziet het onderwijs eruit?
Uiteindelijk is besloten om te kiezen voor een vorm waarbij we de leerlingen per school verdelen in twee groepen. Elke groep leerlingen zal vervolgens twee dagen per week fysiek op school zijn. We beseffen dat hiermee niet volledig wordt voldaan aan de 50% fysieke aanwezigheid op school zoals door het kabinet is aangegeven. Belangrijk is om te benadrukken dat er wél 100% onderwijs gegeven zal worden (via ons Onderwijs op Afstand).

Voornaamste reden voor deze keuze is dat we het fysieke contact tussen leerlingen onderling en daarmee de kans op fysiek contact tussen leerling en leerkracht zoveel mogelijk willen beperken, we de opdracht hebben gekregen zo min mogelijk bewegingen van en naar school te organiseren en we zo veel mogelijk voor structuur en rust willen zorgen. Bijkomend voordeel is dat leerkrachten hiermee de kans hebben om op de dag waarop er geen leerlingen zijn de mogelijkheid hebben het Onderwijs op Afstand goed voor te bereiden.

Leerlingen in kwetsbare thuissituaties en leerlingen met ouders in cruciale beroepen
De leerlingen in kwetsbare thuissituaties en leerlingen met ouders in cruciale beroepen kunnen elke dag naar school. De dag waarop geen les wordt gegeven, maar waarop we deze leerlingen wel opvangen wordt per school bepaald.

Praktische informatie
• Er zullen maatregelen genomen worden om de hygiëne binnen de school te optimaliseren;
• Ouders/verzorgers staan bij de rand van het schoolplein en komen niet in de school;
• We verzoeken u om uw kinderen voor de start op 11 mei te controleren op luizen.

Met vriendelijke groet,

Chris van Meurs Voorzitter College van Bestuur

Als bijlagen voegen wij nogmaals de richtlijnen van het RIVM toe

Ouders aan het woord