Extra nieuwsbericht

22-04-2020
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u een extra bericht in verband met de gisteravond aangekondigde aanpassing van de maatregelen.

Gisteravond heeft premier Rutte in de persconferentie bekend gemaakt welke maatregelen er na de meivakantie in o.a. het onderwijs van kracht gaan worden. Tijdens deze bekendmaking is aangegeven dat er ruimte geboden wordt om het onderwijs weer te gaan opstarten.

De komende dagen worden gebruikt om in overleg met het bestuur, ons team en de MR te bespreken welke kaders er binnen OPSPOOR opgesteld gaan worden. Vanuit die kaders gaan wij bekijken op welke manier wij op school hier de invulling aan kunnen geven.

Naast de mogelijkheden die wij zien én die er zijn, kijken we ook naar de voorwaarden en de beperkingen die de situatie helaas op dit moment nog met zich mee brengt.

Wij begrijpen allen dat veel mensen het verlangen hebben van de gewone dagelijkse gang van zaken zoals van vóór de coronacrisis. Dat houdt ook in dat onze leerlingen hebben aangegeven hun vrienden te missen, de school te missen. Wij missen de kinderen ook.

Om er met elkaar voor te zorgen dat wij op een zo veilig mogelijke manier na de meivakantie open kunnen, is de voorbereiding van groot belang. Deze voorbereiding, het bespreken van hoe het onderwijs dan vorm gegeven gaat worden, zullen wij de komende dagen met elkaar bespreken.

Zodra wij hier meer duidelijkheid over kunnen geven, informeren wij u hierover.

Met vriendelijke groet,
namen het team van
obs De Nieuwe Wereld
Dennis van Alfen

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."