Nieuwsbrief 17 april 2020

17-04-2020
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
We wachten met spanning af wat volgende week besloten gaat worden met betrekking tot de maatregelen rond het onderwijs en wat dat gaat betekenen voor na de meivakantie. Wij verwachten daar halverwege de week meer over te weten en zullen u zo spoedig mogelijk hierover informeren wanneer dat duidelijk is.

Het team van obs De Nieuwe Wereld
wenst u een goed weekend
Blijf gezond en en blijf in contact,
Koningspelen
Vandaag waren oorspronkelijk de Koningsspelen gepland. 
In sommige groepen is hier toch aandacht aan besteed en er was zelfs een alternatief programma van SPURD waar op basis van vrijwilligheid door alle kinderen aan mee gedaan kon worden. Zo kreeg vandaag toch een oranje tintje.
koningsdag.jpg
Peiling oudertevredenheid Onderwijs op afstand
peiling ouders ooa.png


Zoals u weet hebben we afgelopen week een ouderpeiling uitgezet om uw ervaringen van de afgelopen weken met Onderwijs op afstand in kaart te brengen. Er zijn 77 ouders die hebben gereageerd waarvoor onze dank. De antwoorden geven ons inzicht kunnen we gebruiken voor de komende periode. Hartelijk dank voor uw medewerking. 
In de bijlage vind u de samenvatting.
U ziet de waardering over de tevredenheid van het Onderwijs op afstand, het aantal uren, het aangeboden programma, de communicatie en of de kinderen zich naar hun mening voldoende ontwikkelen in deze situatie.
Zoals u kunt zien is het algemene beeld dat u ruim tevredenheid bent over de manier waarop alles verloopt. 
Over de mate u van mening bent dat de ontwikkeling van de kinderen in deze situatie verloopt bent u wat voorzichtiger maar geeft u u nog een voldoende.
De samenvatting en de grafieken geven natuurlijk een gemiddelde van uw ervaringen. Daarnaast hebben ouders ook individuele opmerkingen geplaatst. Omdat de peiling anoniem is weten we vaak niet welke ouder deze opmerking heeft gemaakt. Wanneer echter in deze opmerkingen een duidelijke trend voor verbetering zit, pakken we dat als school op. 
Tevens wordt er nog op leerjaar gekeken door de leerkrachten welke opmerkingen er binnen zijn gekomen om vervolgens te kijken wat zij daarvan op kunnen pakken (wenselijk en haalbaar) om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de geuite wensen. 
Daarnaast willen  u vragen om bij vragen en/of knelpunten contact op te nemen met de leerkracht van uw kind zodat u samen naar oplossingen kunt zoeken.
We hopen u hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.

Het team van obs De Nieuwe Wereld
wenst u een goed weekend
Blijf gezond en en blijf in contact,

Leerlingen aan het woord

"Er zijn hele goede juffen en meesters die je ook vertrouwen en ze geven heel goed les, vooral mijn juffen".

"Goeie ideeën voor het werk, goede uitleg, het thema, bijna alles van deze school". "Het is een gezellige en leerzame school".