Bericht ivm nieuwe periode onderwijs op afstand

02-04-2020
Beste ouders en verzorgers,

Het kabinet heeft afgelopen dinsdag 31 maart besloten om de basisscholen in ieder geval t/m de meivakantie gesloten te houden. Wij vinden dat een begrijpelijk besluit maar missen de kinderen en het dagelijkse contact nu al enorm. We willen van deze gelegenheid gebruikmaken om onze waardering uit te spreken voor uw inspanningen om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun schoolwerk
Het betekent dat we een nieuwe periode en fase van onderwijs op afstand in gaan.
Onze bovenbouwgroepen hebben momenteel (bijna) dagelijks contact met hun juf/meester via Google Hangout/Meet videobellen. Onze kleutergroepen hebben een besloten Facebookpagina en zijn gestart met een videochat met de leerlingen in Messenger.

Ook voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 5 hebben we besloten te gaan videobellen. Leerlingen missen de juf/meester en hun groep en ook de juffen missen de leerlingen. We vinden het belangrijk om dit contact te maken vanuit zowel pedagogisch als didactisch oogpunt.
Om te gaan videobellen met de groepen 3 t/m 5 heeft de school gekozen voor 
de Google Classroom en Google Hangout/Meet, waarbij de leerlingen een eigen Google account krijgen in een schooldomein. Daarin kunnen we videobellen en ook instructievideo’s gaan klaarzetten, die op een eigen moment kunnen worden bekeken. Deze omgeving maakt het mogelijk om deel te nemen aan groepsoverleg en daarnaast kunnen alle deelnemers op een vastgestelde tijd hun juf zien, een kringgesprek houden, vragen stellen en eventueel voorgelezen worden.  U ontvangt van de leerkracht van uw kind specifieke informatie hierover. (Dit vraagt namelijk van u als ouder wel weer enige begeleiding om dit op te starten).

Het is de bedoeling om dit vooral als communicatiemiddel voor de leerlingen met hun leerkracht in te zetten. Ouders kunnen hun vragen blijven stellen via het ouderportaal (evt. e-mail)voor de groepen 3 t/m 8  en op Facebook voor de ouders van gr 1-2 )
 
Toch is het nodig naast alle digitale aangeboden lesstof ook het werk op papier te blijven doen en aan te leveren en waar mogelijk het bieb boek om te ruilen.
Wij vragen u om daarom morgen, vrijdagmiddag 3 april a.s. naar school te komen om nieuwe huiswerkmaterialen voor uw kind/kinderen te komen ophalen. 
Dit geldt niet voor leerlingen van de groepen 1-2 maar alleen voor de groepen 3 t/m 8.

Uiteraard moeten we daarbij wel de veiligheid en dus richtlijnen van het RIVM volgen.
Daarom hebben we opnieuw besloten om het afhalen van de materialen in vier groepen te laten verlopen: 
• 15.00 - 15.15 uur: leerlingen waarvan de achternaam begint met de letter A t/m F;

• 15.20 - 15.35 uur: leerlingen waarvan de achternaam begint met de letter G t/m L;
• 15.40 –15.55. uur: leerlingen waarvan de achternaam begint met de letter M t/m S;
• 16.00 - 16.15 uur: leerlingen waarvan de achternaam begint met de letter T t/m Z.
De materialen zullen in een papieren tas klaarstaan.
  • Het uitdrukkelijke verzoek is dat slechts één persoon de spullen ophaalt (gelijk voor broertje/zusje).
  • Houd a.u.b. minimaal de 1 ½ meter onderlinge afstand.
  • Er zal een éénrichtingsverkeer route zijn.(hoofdingang > klas > kleuteruitgang en voor het piek gebouw (ingang bij 4a > klas > uitgang bij 4B)
  • Het is helaas niet mogelijk om te blijven hangen voor een praatje omdat dit de doorloop en daarmee de veiligheid zal belemmeren.
     
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op vrijdagmiddag de materialen te komen ophalen, neem dan even contact op met de leerkracht van uw kind. Dit kan via het ouderportaal. Er wordt dan samen gezocht naar een oplossing.

Verdere specifieke informatie per groep ontvangt u van de leerkracht. Zodra we aanvullende informatie hebben over de heropening van de school, laten we u dat uiteraard zo snel mogelijk weten.

Dat de school langer gesloten blijft is helaas een noodzakelijk maar ingrijpende maatregel.

We wensen u en uw gezin veel sterkte toe in deze periode en hopen dat we u en uw kind/kinderen snel weer in gezondheid mogen ontvangen op school.

Met vriendelijke groet,
Namens het team van
obs De Nieuwe Wereld
Dennis van Alfen
 
 

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."