Bericht van het CvB OPSPOOR 1 april 2020

01-04-2020
Beste ouders en verzorgers,

Hieronder en in de bijlage vindt u een brief van ons bestuur in verband met de verlenging van de landelijke maatregelen.


Purmerend, 01-04-2020

Beste ouders en verzorgers,

Zoals waarschijnlijk de meesten van u inmiddels hebben begrepen zijn we helaas genoodzaakt om de schoolgebouwen van OPSPOOR tot in ieder geval na de meivakantie gesloten te houden.

Alhoewel dit al enige dagen binnen de verwachting lag, is het definitief horen van deze maatregel toch iets waar we even bij stil willen staan. Want wat betekent dat nu voor u als ouder/verzorger? En wat betekent het voor uw kind(eren) en voor onze medewerkers die met man en macht werken aan het zo goed mogelijk organiseren van Onderwijs op Afstand? En hoe zorgen we ervoor dat ons onderwijs haar goede kwaliteit behoudt? Dit zijn vragen waar we samen verantwoordelijk voor zijn.

Ten eerste willen wij u hartelijk bedanken voor uw inzet. Het is niet altijd makkelijk om, met mogelijk ook uw eigen werk ernaast, onze leerlingen te helpen met hun schoolwerk. Wij zien dat onze scholen hun uiterste best doen om de ondersteuning te bieden die u wellicht nodig heeft. Wij hopen en verwachten dat u dit ook zo ervaart. Onze scholen zullen vol energie de ingeslagen koers doorzetten. Mogelijk met wat aanpassingen omdat het nu nog een paar werken voortduurt. Uw school zal u hierover verder informeren.

Ook voeren wij vanuit de afdeling Onderwijs Ondersteuning diverse gesprekken met gemeentes, inspectie, voortgezet onderwijs, opvangpartners en andere samenwerkingspartijen om alle gevolgen van deze maatregelen goed in kaart te brengen en te zorgen dat we bijtijds kunnen bijsturen wanneer dat nodig is.

Tenslotte: onze schoolgebouwen voelen zonder uw kinderen ontzettend leeg aan. Wij zijn trots op alle leerlingen die deze nieuwe onderwijsvorm oppakken zoals kinderen zijn: flexibel, enthousiast en nieuwsgierig. Wij hopen u in ons volgend schrijven een betere boodschap te kunnen overbrengen en wensen iedereen een goede gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,
Chris van Meurs
Voorzitter College van Bestuur

Leerlingen aan het woord

Ik vind het fijn hoe de juf uitlegt en hoe je op school behandeld wordt en dat ze er alles aan doen dat je het leuk hebt op school".

"Je kan goed leren en er zijn leuke klassen en gewoon een leuke school".